Hauge, Øyvind

Annonse


BaneTele og Enitel krangler videre

Hauge, Øyvind– Vi inngikk avtale med Telia Nett og ikke Telia Norge som Enitel kjøpte opp. Enitel kan ikke transportere trafikk i vårt nett uten vår samtykke. Derfor har vi nektet dem å bruke vårt nett, sier Tamburstuen til Dagens Næringsliv.

Forsøker forlik

Etter oppkjøpet av Telia Norge desember i fjor, mente Enitel at de overtok en tiårig avtale Telia Norge hadde inngått med BaneTele om leveranse av nettrafikk. Enitel ønsker å benytte telenettet til BaneTele, men BaneTele har satt en rekke betingelser for at de skal få gjøre dette.

For noen uker siden gikk Hauge til namsretten for å få løst tvisten med BaneTele. Partene ble da enige om at de skulle løse spørsmålet om leveringsplikten ved et forlik.

Enitel kan tape store penger

Enitel kan tape store penger dersom de ikke vinner frem i konflikten. Hauge sier at han vil kreve penger av Telia hvis dette blir resultatet.

Annonse


Tamburstuen påpeker at Enitel vil få innsynsrett til BaneTeles priskalkyler dersom selskapet får bruke deres nett.

– Enitel er tross alt en av våre konkurrenter, og det kan svekke konkurransen på teletransportmarkedet dersom de vinner frem, sier Tamburstuen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse