Ericsson future 2

Annonse


Tøffere krav til UMTS

Ericsson future 2I stortingsmeldingen var det foreslått krav til dekning i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kristiansand, samt Bodø og Tromsø.

Nå krever departementet at de fire lisenstakerne også bygger ut Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Tønsberg/Åsgårdsstrand og Sandefjord. Dessuten klargjøres det at for hovedstaden er det Stor-Oslo det dreier seg om, mens Stavanger-utbygningen også må omfatte Sandnes.

Dekning avgjørende

Departementet signaliserer også at konsesjonssøkerne helst bør klare UMTS-listen med god margin. »I vurderingen av søkerne vil forpliktelser om å tilby dekning og utbygningshastighet ut over minimumskravet bli tillagt særlig vekt», heter det i utlysningen.

Ifølge utlysningen, som ble kunngjort onsdag, bare timer før departementets selvpålagte tidsfrist løp ut, skal operatørene dekke 90 prosent av befolkningen i disse 12 områdene innen 5 år etter konsesjonstildelingen, som trolig vil finne sted til høsten. Søknadsfristen er satt til 14. august. Tildeling vil trolig skje i løpet av høsten.

Annonse


Tidsperspektiv

Konsesjonsutlysningen setter også krav til utbygningshastighet. Ti prosent av befolkningen i de 12 tettstedene skal være dekket innen ett år etter tildelingen. 40 prosent av hver av åtte av de 12 skal være dekket innen tre år etter tildelingen.

Og de omtalte 90 prosent innen fem år.

Prislapp

Utover dekningskravet inneholder ikke utlysingen noen overraskelser. Kravet om 100 millioner i engangs lisensavgift per lisensinnehaver, som ble lansert i revidert statsbudsjett for noen uker siden, opprettholdes. Dessuten vil staten kreve inn 20 millioner i årlig frekvensavgift per konsesjon.

I tillegg kommer et teleoperatørgebyr som vil bli fastsatt årlig. I dag betaler Telenor Mobil og NetCom henholdsvis 7,3 millioner og 3 millioner i teleoperatørgebyr for sine GSM-nett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse