Joramo, Arne

Annonse


Må høyt over UMTS-listen

Joramo, ArneDet har en viss underholdningsverdi å se hvilke steder departementet har krevd utbygging i forhold til de åtte første stedene som før ble signalisert (se lenke til egen sak nedenfor).

Ikke særlig tøft

Fredrikstad/Sarpsborg, Tønsberg, Sandefjord og Drammen er ikke akkurat de verste steder en operatør kan bli påbygd å bygge. Stort sett flatt, stort befolkningsgrunnlag/marked og godt tilførselsnett.

Heller ikke de millionene staten krever er noe aggressivt krav. Slik sett er det milde gaver – iallfall til de med best startposisjon (Telenor Mobil og NetCom) departementet har delt ut.

Dersom konkurransen om lisenesene var liten og de bare delte ut to, ville operatørene her sluppet uhyre lett fra det. Slik er det heldigvis ikke.

Annonse
Men de krever mer…

I utlysningen sies det i klartekst at de får konsesjon som går høyest over den lave lista for 3 generasjons mobilnett som Samferdselsdepartementet har lagt.

I all enkelhet betyr det enten raskere utbygging og/eller bredere dekning. Framfor alt vil det siste bli vektlagt. Ut fra signalene som nå er gitt og en konkurransesituasjon der det sannsynligvis blir flere enn seks søkere til fire konsesjoner, vil vi tro at den som skal få konsesjon nok må forplikte seg til å bygge ut i minimum 20 byer/tettsteder.

Departementet kan her sørge for at merutbyggingen skjer forskjellige steder hos forskjellige operatører slik at det burde bli 30-40 byer/tettsteder i Norge som får UMTS i løpet av fem år.

Distriktspolitisk agn

Og som vi før har skrevet: Det er neppe noen ulempe at konsesjonssøkerene legger inn viss distriktspolitiske agn av typen Alta, Steinkjer, Harstad, Lillehammer og Molde for å gi en antydning.Det holder nok ikke å plusse på Moss, Halden og Hamar på minimumskravene til ekspedisjonssjef Eva Hildrum & co.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse