Annonse


Telenor-prins eller motvekt?

På et styremøtet i dag, mandag, utpekte Samferdselsdepartementet (Telenors eiere) den 47 år gamle Eivind Reiten som ny styreformann i Telenor. (se lenke til egen sak nedenfor).

Reiten satt også i det tidligere styret. Utnevnelsen var ikke uventet.

Erstatter støttespiller

Reiten erstatter Arfinn Hofstad. Sistnevnte var en stødig støttespiller for Hermansen i fusjonskampen mot Telia, man uttalte seg til tider på en måte som forsterket problemene med svenskene.

Hofstad var også en industrimann av den gamle norske, skole, mens Telenors fremtid ligger i mobilkommunikasjon, Internett og internasjonalisering.

Annonse


Wonderboy

Eivind Reiten har lenge vært sett på som Senterpartiets wonderboy, men han er også en erfaren politiker: Olje- og energiminister 1990-91, fiskeriminister 1985-86 og statssekretær i Finansdepartementet 1983-85.

Av utdanning er Reiten sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Lav profil

Til tross for sitt medlemskap i Sp har ikke Reiten inntatt noen høy partiprofil. Han har brukt mer av sin tid på å skape seg en karriere innenfor statsforvaltningen og næringslivet, hvor han har høy anseelse. Reiten omtales som målbevisst, men også kompromissvillig. Ofte har han oppnådd resultater etter grundig arbeid i kulissene.

Etter at Harald Norvik i fjor måtte trekke seg som sjef for Statoil, var Eivind Reiten sterkt inne i spekulasjonene om etterfølger. Han valgte den gang å forbli i Norsk Hydro, hvor han ble ansett som en mulig arvtaker til konsernsjef Egil Myklebust.

Påtenkt kronprins?

Reiten var også ifølge flere kilder uoffisielt utpekt til å overta som styreformann i det fusjonerte Telenor/Telia, etter at Hermansen etter avtalen skulle ha gått av som konsernsjef og svenskene skulle overtatt sjefstolen.

Utnevnelsen av Eivind Reiten som ny styreformann forsterker også spekulasjonene om at han nå skal modnes som Tormod Hermansens etterfølger. Hermansen har ikke sagt noe om når han vil gå av, og det er uansett meget lite sannsynlig at hans avgang vil komme før børsnoteringen er vel tilbakelagt og Telenors fremtidige kurs og internasjonale alliansepartner er funnet.

Som styreformann får Eivind Reiten også en sentral rolle og spille i utformingen av Telenors strategi. Det vil kunne være en perfekt skole for konsernsjefrollen.

Motvekt?

Andre Telenor-observatører påpeker at utnevnelsen av Reiten heller er ment som en motvekt til den mektige Hermansen, til tross for at Hermansen er arbeidepartimann og Reiten tilhører Sp.

Det er også verdt å merke seg at utnevnelsen av Reiten formelt gjøres av Hermansens tidligere underordnede, samferdselsminister Terje Moe Gustavsen. Men i denne saken, som gjelder fremtiden til Norges største selskap og dets vei mot børsen, har trolig statsminister Jens Stoltenberg hatt et avgjørende ord med i laget.

I stortingsproposisjonen om børsnotering av Telenor markerte Regjeringen at ikke har ubegrenset tillit til Hermansens ekspansive forretningstrategi, med store oppkjøp i utlandet. Telenor får bare halvparten av inntektene fra den første emisjonen, og Hermansen har heller ikke fått klarsignal til å ta opp så store lån som han mener Telenor trenger.

Hermansen uttrykte i den anledning sin misnøye med manglende tilførsel av ny egenkapital, som Hofstad hadde gitt ham støtte til å søke. Reiten satt også i Telenor-styret under Hofstad , men holdt en lav profil, også i fusjonstriden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse