Sunde, Inger Marie

Annonse


Økokrim etterlyser anmeldelser

Sunde, Inger MarieDe mest alvorlige datainnbruddene når sannsynligvis ikke politiets skrivebord da bedriftene er lite villige til å innrømme at de har vært utsatt for datainnbrudd.

-I første omgang er det ikke lovhjemlene som må endres, men private aktørers holdning til å anmelde datainnbrudd, sier førsteadvokat Inger Marie Sunde, ved Økokrims datakrimenhet,

Etterforskere fra 33 nasjoner

I regi av Økokrim arrangerer Justisdepartementet denne uken en politikonferanse i Oslo, og 33 ulike deltakere fra hele verden var på plass da startskuddet for konferansen gikk av mandag.

Det var Sunde som åpnet konferansen for politietterforskere fra hele verden. En rekke nasjoner har påpekt at lovverket ikke klarer å følge utviklingen på nettet, men Sunde mener at dette ikke nødvendigvis er hovedproblemet.

Annonse


– De virkelige alvorlige sakene innen industrispionasje når aldri politiet, og jeg tror at det er her endringene må komme i første omgang. Politiets oppgave er ikke å overvåke men etterforske lovbrudd, og derfor må bedriftene ta større ansvar, understreker Sunde.

– Etter et datainnbrudd må bedriften ofte sette opp systemet på nytt, og kostnadene knyttet til dette kan være svært store, sier Sunde.

Norske bedrifter har for lite kompetanse

Et annet problem er at bedriftenes sikkerhetsansvarlige ofte har for lite kompetanse på området, og ikke er klar over hva som har skjedd etter et innbrudd. Heller ikke klarer de å kartlegge hva som egentlig har skjedd under et innbrudd.

Sunde advarer norske bedrifter mot å la eksterne konsulentselskaper å overta for mye av datarutinene.

Lovverket er i dag under løpende evaluering og Økokrim vil med tiden foreslå spesifikke endringer. Men Sunde påpeker viktigheten av at nettet fremdeles skal fungere som en fri kommunikasjonskanal, og at det ikke er ønskelig å overvåke alt som skjer.

Ønsker økt strafferamme

Selv om Sunde ikke ønsker en masse nye lovhjemler som skal regulere adferd på nett, ønsker hun strengere straffer for hackere som begår datainnbrudd.

– Strafferammen for datainnbrudd er i dag kun på seks måneder. For innbrudd i en bolig er strafferammen ett år. Straffen kan økes til to år men da må det bevises at skade er skjedd.

Dersom man kan påvise at det har foregått industrispionasje er strafferammen seks år, men dette er svært vanskelig å bevise, sier førstestadsadvokat Sunde til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse