Politiskilt

Annonse


Justisministeren refser nettungdom

PolitiskiltPolitietterforskere fra hele verden er i Oslo for å snakke om datakriminalitet. I regi av Økokrim arrangerer Justisdepartementet denne uken en stor konferanse med etterforskere fra 33 nasjoner.

Ungdommen må skjønne alvoret

– Det er en stor ufordring å lære dagens barn og ungdom hva som er riktig og gal oppførsel på nettet. Ungdom må opplyses om at et datainnbrudd faktisk er like alvorlig som et innbrudd i en villa, sier justisminister Hanne Harlem, som holdt en av åpningstalene på konferansen.

Harlem påpeker det problematiske når datahackere som DVD-Jon blir betraktet som en helt av ungdommen, og ikke som en person som faktisk har begått en gal handling.

I disse dager har Justisdepartementer et prosjekt, som nettopp skal se på hvordan man kan påvirke ungdommens nettholdninger i »riktig» retning.

Annonse


– Arbeider Justisdepartementet med noen konkrete lovendinger for adferd på Internett?

– Vi har ingen konkrete lovforslag liggende. Her venter vi på innspill fra Økokrim. Men det blir fortløpende gjort evalueringer over hvorvidt lovverket er tilfredstillende, sier Harlem.

I samarbeidets navn

– Dette er en viktig konferanse i samarbeidet navn, uttalte en annen av innledingstalerne, assisterende riksadvokat i USA, James Robinson. Også Robinson var svært opptatt av etikk og opplæring.

– Det er viktig at de unge lærer at hacking er etisk galt, sier Robinson. Robinson påpeker at ungdommens manglende oppdragelse på nett er skyld i mye problemer.

I likhet med sin kollega Inger Marie Sunde kritiserer Robinson private bedrifter, og deres negative holdning til å anmelde strafferettslige forhold begått mot dem på nett.

– Privat sektor må bli flinkere til å samarbeide med myndighetene. Dette er et av de problemene amerikanske myndigheter sliter med, forteller Robinson.

Ønsker utvidet samarbeid over nettgrenser

Konferansen skal i hovedsak konsentrere seg om to emner1. Kryptering 2. Internettetterforskning

Konferansen har ikke som mål å sette i gang konkrete prosjekter. I første omgang skal problemene knyttet til kryptering og internettetterforskning diskuteres, mens man på et senere tidspunkt har man håp om å komme frem til samarbeidsavtaler over landegrensene.

Det var den forrige justisministeren, Odd Einar Dørum, som i sin tid tok initiativ til konferansen, blant annet etter samtaler med den amerikanske justisministeren Janet Reno. Nå har Hanne Harlem tatt over stafettpinnen fra Dørum.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse