Annonse


Boxer e-lærer trygdeverket

Rikstrygdeverket inngikk nylig en avtale med Telenor Bedrift verd 325 millioner kroner om utstyrs oppgradering. I den forbindelse trenger de ansatte opplæring av programmer for det nye utstyret.

Opplæringen vil bestå av et lite utvalg av Boxers egenutviklede produkter Boxicon IT- læring, som for øvrig dekker de fleste applikasjonene fra Microsoft og Lotus. I dette tilfelle gjelder det Microsoft Word 2000, Excel 2000 og PowerPoint 2000.

Avtalen har en ramme på i overkant av 2,5 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse