Arnt Sommerlund

Annonse


Opsjonslønn skal skattes

Arnt Sommerlund– Det bør ikke være slik at opsjoner beskattes gunstigere enn kontant lønn, sa Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i går, torsdag, på et opsjonsseminar på Oslo Børs i regi av First Tuesday.

Krever lettelser

En samlet IT-bransje har krevd lettelser i opsjonsbeskatningen, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersider. Mange selskaper, som er i oppstartfasen, bruker opsjoner for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Men en liten sammenligning, som KPMG har gjort blant ni sammenlignbare I-land viser at Norge kommer ut med den desidert dårligste opsjonsbeskatningen.

I Norge beskattes opsjoner verdt mer enn 600.000 kroner ved innløsing (både arbeidstaker og arbeidsgiver) og ved salg (kun arbeidstaker).

Grådighetskultur ødela

Finansministeren innrømmet at Norge fikk for strenge opsjonsregler i 1996.

Annonse


– De endringen vi fikk den gang var begrunnet i det vi oppfattet som grådighetskulturen blant ledere. Men de strenge begrunnelsene rammet ikke bare de lederne, men også de ansatte som ikke var en del av denne grådighetskulturen.

Finansministeren viste imidlertid til at man i fjor innførte lettelser, som gjør at opsjoner ikke lenger beskattes ved tildelingstidspunktet, kun ved innløsing og salg – og da når opsjonen er verdt mer enn 600.000 kroner.

Lønn eller belønning?

– Jeg ser at det kan være hensiktsmessig med opsjoner, slik at de ansatte kan være med på verdistigningen i eget selskap, medgikk finansministeren ovenfor IT-bransjen.

Schjøtt-Pedersen mente imidlertid at det måtte være en forskjell på opsjoner brukt som avlønning og opsjoner brukt som belønning.

– Men hvis opsjoner er et vederlag for arbeid, skal det betales både skatt på lønn og arbeidsgiveravgift, sa Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Finansministeren gav med andre ord ingen signaler om ytterligere lettelser i opsjonsbeskatningen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse