Annonse


Eikrem ny informasjonsdirektør i Netcom

Eikrem er i dag informasjonssjef i Aker RGI.

Han tiltrer stillingen i NetCom 14. Juli.

NetCom hadde i 1999 en omsetning på om lag 2,5 milliarder kroner og et overskudd før skatt på 331 millioner kroner.

NetCom har 753 000 kunder, og en andel i GSM-markedet på ca. 29 prosent. De største eierne er Tele Danmark, SBC/Ameritech, Comvik International og Orkla.

Annonse


NetCom har som mål å være ledende på mobiltelefoni og mobilt internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse