Vodanor

Annonse


Vodafone kan bli Telenors partner

VodanorVodafone, som slukte tyske Mannesmann Mobil med hud og hår og til en regning på over 1100 milliarder kroner, mangler bare et par brikker før mobilgiganten kan virkeliggjøre sin europeiske visjon.

Visjonen er et sammenhengende pan-europeisk mobilt nettverk fra de britiske øyer i vest, til Polen i øst, Norge i nord og Hellas i sør. Kartet viser hvor de hvite flekkene finnes i dag. I Sverige har Vodafone allerede et godt fotfeste: 71,1 prosent av Europolitan, som har 880.000 mobilkunder.

Og Vodafone innrømmer at Skandinavia er et interessant marked:
– Vi ser jo at skandinavene ligger flere år foran oss briter i utviklingen, spesielt når det gjelder mobilt Internett. Og sett i lys av vår pan-europeiske strategi er det klart at deler av Skandinavia er hvite flekker på kartet, sier kommunikasjonsdirektør Mike Caldwell i Vodafone Airtouch til Telecom Revy.

Oppkjøp eller samarbeide

– Generelt sagt har vi tre strategier for videre ekspansjon: kjøpe større aksjeposter i selskaper hvor vi allerede er inne på eiersiden, søke UMTS-lisenser – alene eller i konsortier, eller kjøpe opp nye selskaper eller eierposter når anledningen byr seg. Vi vurderer alle disse mulighetene fortløpende, sier Caldwell.

Annonse


– Vi vurderer til enhver tid de muligheter som oppstår, men mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt uten å påvirke aksjekursene i selskaper som er til salgs, sier Caldwell.

Kommende partner

Telenor inviterer ikke inn noen strategisk partner (les: stor utenlandsk teleoperatør) inn på eiersiden i første omgang av børsnoteringen. Men før eller senere kommer ikke Telenor utenom dette valget. Til nå har British Telecom stått som den mest sannsynlige. Men den siste tiden har Vodafone seilt opp som en annen mulig strategisk partner.

Den kjente danske teleanalytiker John Strand mener Telenor og Vodafone kan være passende partnere.

– Dersom Tormod Hermansen får Bell South til å selge Telenor sin eierpost i danske Sonofon vil Telenor bli en attraktiv partner for Vodafone. Britene kunne da i en smekk sikre seg et fotfeste i hele Skandinavia og utvide sin kundebase med 7-8 prosent. En slik mulighet er mer tiltrekkende for Vodafone enn et eventuelt forsøk på å kjøpe NetCom, hvor Tele Danmark og Ameritech vil kunne blokkere enhver annen oppkjøper, sier Strand, som har et tjuetalls teleselskaper på sin kundeliste i StrandConsult.

Inngangsbillett UMTS

En annen mulig innfallsport for Vodafone er UMTS-lisenser, som i nærmeste fremtid skal lyses ut i både Sverige, Norge og Danmark. I de modne nordiske markeder er det bare den fremste teknologi som gjelder, og Vodafone har allerede demonstrert sin UMTS-tro ved å by over 70 milliarder kroner for en lisens til å bygge tredje generasjons mobilnett i Storbritannia.

– Vodafone kan gå inn i konsortier som søker lisens, men det er mer sannsynlig at de sitter en stund på gjerdet for å se hvem som får lisensene, og hvem som trenger teknologi og kapital for å bygge ut. Det kan være gunstig for en aktør som Vodafone å komme inn på et senere tidspunkt enn ved tildelning av konsesjon, mener Strand.

Utsikt fra Stockholm

Teleanalytiker Eric Paulak i Gartner Group følger den skandinaviske telebransjen fra Stockholm, men ser den både i europeiske og globalt perspektiv. Paulak mener også at Vodafone vil søke bedre fotfeste i Skandinavia, men ser ikke bort fra at britene kan komme til å by på NetCom, selv om danskene med Ameritech i ryggen kan blokkere de flest bud.

Men Paulak tror likevel at de store teleaktørene helst vil fatte interesse for de største aktørene i Norge.
– De store telekonsernene ser gjerne på nøkkelsektorer, som bankene, statsadministrasjonen og nasjonale industrier, som off-shore-sektoren i Norge. På alle disse markedene er Telenor allerede optimalt posisjonert, sier Paulak.

FusjonsregningenTelenor er attraktiv for utenlandske partnere fordi selskapet har en dominerende posisjon i sitt hjemmemarked, solid teknologisk kompetanse og strategiske eierandeler i utenlandske mobilselskaper, påpeker Paulak.

Men både Eric Paulak og John Strand er enige om en ting: det er nå, ved børsnoteringen, den virkelige prisen for fusjonsfadesen i fjor skal betales, både for Telia og Telenor.

– Både Telia og Telenor skadet sin markedsverdi gjennom fusjonsbruddet. Ikke bare skapte den en mistillit til politisk innblanding, men mens Telenor og Telia kranglet benyttet konkurrentene sjansen til å stjele markedsandeler. Dette gikk kanskje spesielt ut over Telia, sier Eric Paulak.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse