Annonse


UMTS-søkere i kø

Telenor, NetCom, Telia, Tele2, Enitel og BaneTele-konsortiet vil søke.

Tele 1 Europe, Sense og Site har sagt at de vil søke. Men de vil uten unntak kun søke som del av større konsortier. Et av de store spørsmålene er Telias taktikk.

De fleste observatører tror at Telia vil kjøpe seg inn i Enitel, men hittil har ikke det skjedd. Enitel søker nå partnere teknisk og på innholdssiden for å søke alene, skal vi tolke signalene fra selskapet den siste uka.

Vodaphone inn i Norge

Vi er temmelig sikre på at Vodaphone kommer til å bevege seg inn i Norge. Enten skjer det via et samarbeid med Telenor som deres internasjonale partner eller så vil de komme tilsyne som UMTS-søker enten alene eller som partner til en av de andre søkerne.

Annonse
Det skulle for eksempel ikke forbause oss om Vodaphone befinner seg i Tamburstuens konsortium. Men det kan også Sonera og Orange gjøre. Det var de to han hadde nærmest kontakt med i sin Sense-tid.

På den annen side: Som alternativ til British Telecom (BT) er Vodaphone den mest sannsynlige internasjonale partner for Telenor. Spørsmålet blir nå utsatt til etter børsintroduksjonen og neppe avklart før neste år. Fortsatt er nok BT mest sannsynlig. (Se egen artikkel om Vodaphone)

Det kan også tenkes andre internasjonale søkere. Finske Sonera er nevnt og amerikanske MCI WorldCom kan finne på å søke – skjønt det er tvilsomt. France Telecom har avskrevet Norge forlengst. Deutsche Telekom er ikke umulig å tenke seg, men har til nå vært passiv i Norden.

Banker og media

Det er ventet at både media og finansnæring direkte vil gå inn i konsortier som bygger UMTS-nett. Kanskje ikke i så stor grad som direkte utbyggere, men som støttespillere for ulike søkere. Det er de som kan gi søkerene transaksjonsmengde som har makt i denne sammenhengen.

– Vi vil klart alliere oss med innholdleverandører også i tillegg til ModernTimesGroup (P4, TV3), sier seniorrådgiver Morten Neeb i Tele2.

Nye samarbeid

Schibsted har alt sagt at de ønsker å være med i UMTS-racet. Orkla er enn så lenge storaksjonær i NetCom. I tillegg holder vi det ikke for usannsynlig at både DnB, K-Bank og Sparebanken Nor/Gjensidige alle vil delta direkte i noen av de samarbeidskonstellasjonene vi ser danne seg i UMTS-racet.

Merita Norbanken som har bydd på K-Bank, er Europas største Internett-bank og langt framme på mobilutvikling. De deltar blant annet i et utviklingsprosjekt for betaling via mobilen sammen med Visa og Nokia. Det er nok ikke bare K-Bank Merita Nordbanken har lyst på i Norge.Erfaring

På mediesiden er det heller ikke utenkelig at

både NRK, TV2 i tillegg til Schibsted og Orkla vil delta. Danske Egmont og finske Sanomat (A-pressen) kan også tenkes å bevege seg inn på mobilområdet. Det er også åpenbart at Fellesdata og EDB ASA som tunge transaksjons-selskaper kan være interessante partnere i UMTS-sammenheng.

UMTS i 25 byer?

Myndighetene vil i løpet av de fem første årene kreve utbygging i åtte byer – de seks største pluss Bodø og Tromsø. Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har i klartekst sagt i fra at dekningsgrad ut over dette vil ha stor betydning ved vurdering av søknadene.

Distriktsprofil

Vi er derfor ganske sikre på at de som skal komme i betraktning her må garantere utbygging i minimum 15 byer innen fem år. Vi er ganske sikker på at vi vil se flere UMTS-søkere som garanterer utbygging i 20-30 norske byer/tettsteder. Det er for eksempel ikke så vanskelig å love dekning i nesten hele Vestfold og Østfold og de sentrale deler av Buskerud og var vi søker ville vi nok slengt på f.eks. Molde, Steinkjer, Harstad og Alta også. Slikt gir distriktspolitisk profil.

Følgende UMTS-dekning er ikke urealistisk skulle vi tro: Oslo, Drammen, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Kristiandsand, Bergen, Molde, Trondheim, Steinkjer, Bodø, Tromsø, Alta, Harstad, Lillehammer, Hamar, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Lillestrøm/Strømmen, Asker/Bærum.

Mobile ambisjoner

Dersom realitetene blir at lista for eget nett settes såpass høyt minsker det faren for at nye operatører i all hovedsak skal kunne flyte på nasjonal roaming med Telenor Mobil og NetCom. En av årsakene til at vi tror utbyggingsambisjonene vil vise seg større enn minstekravene er også erfaringen fra radioaksess-runden der en av nykommerne som fikk lisens, Formus, lovte utbygging i hele 23 norske byer/tettsteder.

De sannsynlige

UMTS-konsortieneHer er Telecom Revys siste tips om hvem som vil søke å bygge UMTS-nett i Norge.

1. Telenor + DnB + Schibsted
2. NetCom + El Tele Øst + Orkla
3. Tele2 + K-Bank + MTG
4. Telia + ?
5. BaneTele + Vodaphone
6. Enitel + ?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse