Annonse


Svenske Netcom vil ha felles UMTS-nett

Netcoms konsernsjef Lars-Johan Jarnheimer foreslår at operatørene skal dele på en del av kostnadene med å samarbeide om en del av kostnadene. Det kan spare hver enkelt utbygger for milliardbeløp, og vil også gjøre det lettere å bygge ut utenfor byene.

Fire operatører vil få tildelt lisens fra den svenske av Post- och telestyrelsen, og Jarnheimer er sikker på at konsernet vil få en av lisensene.

Verken Telia eller konkurrenten Europolitan vil kommentere planene før lisensene er utdelt.

Jarnheimer sier til den svenske Finanstidningen at han foreslo for Telia å bygge en felles infrastruktur for GSM-nettet, men at dette mislyktes på grunn av gammeldagse monopoloppfatninger hos Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse