Mobilinfo

Annonse


Mobil kan flyttes i 2001

MobilinfoI følge kjøreplanen til Post- og Teletilsynet er det planen at vi skal få mobil nummerportabilitet i Norge fra 1. september 2001. Danmark innfører mobil nummerportabilitet fra 1. januar samme år.

EU-kommisjonen har satt som krav at nummerportabilitet skal være innført i mobilnettene innen 1. januar 2002. Med en lang rekke mobiloperatører og mobiltjenestetilbydere (serviceprovidere) er det maktpåliggende for kundene at det er enkelt og greit å ta med seg gamle mobiltelefonnummer over til en ny operatør.

– Tungrodd norsk system

Men selv om Norge klarer EUs frist med noen få måneder er det ikke alle som er like fornøyde med det norske regimet for nummerportabilitet som skal etableres.

– Det er mange måter dette kan gjøres på. Slik det norske opplegget nå ser ut er jeg redd for at det er så tungrodd at vi ikke får reell portabilitet. Det finnes flere løsninger som kan være effektive. Det er i alle operatørers interesse at vi finner fram til effektive løsninger. Det er nå opp til operatørne å enes om et opplegg, sier Flemming Bo Hegerstrøm i Port IT.

Port IT er et norsk firma som har spesialisert seg på området nummerportabilitet. De leverer baseutstyr og annet som skal til flytting av telefonnumre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse