Elektronisk Kart

Annonse


Vil i første posisjon

Elektronisk Kart Selskapet har utviklet både hardware og software som skal gjøre det mulig å finne den nøyaktige posisjonen til en enhet over store deler av verden.

Den lille boksen Satsafe MLS2 kobles til en mobiltelefon, og kan settes opp til å sende ulike typer informasjon til mottakeren, enten direkte som en SMS-melding, eller via Internett til mottakkerens egen ”hjemmeside”.

Internettløsningen inkluderer også en kartdatabase som gir deg enhetens nøyaktige posisjon helt ned på gatenivå. Norske kart er imidlertid mangelvare, men etter det Telecom Revy får opplyst forhandles det nå med Statens kartverk om et samarbeid.

Systemet skal kunne brukes til flåtestyring, sporing av pakker, innsamling av data og til sikkerhets- og alarmapplikasjoner. Til sammen kan 128 ulike sensorer kobles til boksen for å sende informasjon om alt fra luftfuktighet til status på bilens kollisjonsputer.

Annonse


Alarm

Markedsføringen er i første omgang rettet mot bedriftsmarkedet, men markedssjef Helen Alkfors legger ikke skjul på at selskapet også ser for seg et betydelig potensial i forbrukermarkedet. Selskapet har også utviklet en personalarm, som kan plasseres på en person som det av ulike grunner skulle være behov for å kjenne posisjonen på.

Flåtestyring

Satsafe MLS AB ble grunnlagt våren 1998, og har om lag 30 ansatte. Etter en større emisjon sist sommer, satser selskapet nå aktivt på å komme seg ut i verden og starter i den forbindelse i Tyskland og Norge.

Flåtestyring via GPS og mobiltelefoni er ikke unikt i verdenssammenheng, og flere selskaper leverer i dag lignende tjenester. Satsafe hevder imidlertid at de har kommet frem til en løsning som gir kontinuerlig informasjon på en rask og brukervennlig måte.

Relativt rimelig

Systemet skal være lett å installere og enkelt å bruke. I tillegg skal en rimelig enhetspris gjøre dette til et ”allemanns”-produkt. I dag ligger prisen i Sverige på ca 7.000 kr.
I tillegg kommer en månedlig avgift på 95 kroner for hjemmesiden på Internett. Denne avgiften skal dekke lisensen for bruk av digitale kart.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse