Satellitt

Annonse


Telenor fikk lisens i Marokko

SatellittTotalt deles det ut tre lisenser for slike nettverk.

Satellittnettverket skal kunne tilby komplette kommunikasjonsløsninger både nasjonalt og internasjonalt for næringslivet i Marokko. Telenor vil investere 25 millioner kroner i lisenser og infrastruktur i Marokko allerede i år.

Telenor etablerer seg i Marokko for å bygge ut og drifte et satellittnettverk (VSat). Nettet skal knyttes opp mot Norge via satellitt for å tilby internasjonal trafikk.

Løsningen omfatter Internett og voice over IP.

Annonse


Det ble i alt tildelt tre lisenser for å etablere et satellittnettverk i Marokko. Finansielt var budet fra Telenor blant de laveste, men ble likevel valgt på grunn av kompetansen Telenor har på området.

Et relativt lite antall av innbyggerne i Marokko har fast- og mobiltelefon. Landet har 30 millioner innbyggere.

Marokko er et marked i positiv utvikling og den økonomiske veksten i landet er for tiden blant de høyeste i Afrika, og kan sammenlignes med flere land i Sentral-Europa. I mars i år ble det inngått en avtale om utvikling av frihandel mellom Marokko og EU fra nå og frem til 2012.

– For Telenor er Marokko et nytt og spennende marked med gode utviklingsmuligheter. Man regner med at det i Europa finnes 3 millioner med marokkansk bakgrunn, noe som framskynder veksten i Marokko, heter det i en pressemelding fra Telenors Knut Digerud, som er direktør for internasjonal forretningsutvikling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse