Annonse


Telenor bygger ADSL på ISDN

Senere i 1999 vil utvalgte områder i Stavanger, Bergen og Trondheim bli bygget ut.

Kobbernettet åpnes for aktøraksess. Tjenestetilbydere skal få plassere eget utstyr på nærmeste sentral for å tilby både telefoni og ISDN-GT og ISDN-UT.

Riktignok tar Telenor forbehold når det gjelder begrensninger på teknikk og rekkevidde, samt sikkerhet og leveringsplikt for analog telefoni (PSTN), men også det ADSL-oppgraderte nettet skal rette seg etter påbudet om åpning for operatøraksess (LLUB).

Nextra på ADSL

En av tjenestetilbyderne på ADSL-nettet blir Telenors egen ISP Nextra, som i prinsippet likestilles med andre ISPer når det gjelder tilgang til Telenors Bredbånds Aksess Punkt (BAP), hvorfra trafikken går via en multiplexer ut til kundene.

Annonse


På noe sikt vil også ATM og Video-on-demand-servere kunne knyttes til samme BAP. Neste trinn på stigen blir xDSL.

I første omgang får kundene velge mellom tre hastigheter til og fra bruker: 640 kbit/s til og 256 kbit/s fra, 1024 og 384, og 2048 og 448. Strengt tatt er det bare høyeste hastighet (2048 kbit/s til bruker) som tilfredstiller minimumskravet til bredbånd.

ISDN i bunn

Tjenesten baseres på ADSL-teknologien over eksisterende telefoni- eller ISDN-linje. Produktet vil være rettet mot små og mellomstore bedrifter med behov for høy datahastighet og høy kvalitet på produktet. Prisen vil være høyere enn ISDN, men lavere enn leide samband.

Selv om kundene nå får mulighet til å oppgradere til ADSL, må telefoni-abonnementet beholdes for vanlig taletelefoni. ISDN vil fortsatt være grunnlaget for moderne telefoni for de fleste hjemmekontor-løsninger og tjenester som alarm, to telefonlinjer, flere nummer og spesifisert regning.

Konserndirektør Jan Edvard Thygesen i Telenor Telecom Network Solutions (tidligere Telenor Nett) har lenge hevdet at ISDN er en fordel og ikke en hindring for å bygge ut ADSL. – Utbygningen av ISDN har gjort at vi raskere og enklere kan rulle ut ADSL, sier Thygesen.

Markedsdrivere

Ved utgangen av 2000 regner Telenor med at 500.000 kunder vil ha ISDN-abonnement, hvorav halvparten vil være i privatmarkedet.

Markedsdriverne for ADSL vil være avanserte hjemmekontor, fjerndiagnostikk (telemedisin), videokonferanse, digital-tv og video-on-demand, Application Service Provider (ASP) og neste generasjons telefoni(IP-telefoni.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse