Annonse


Telenor i børskø til høsten

Årsaken er at en del utenlandske investorer kan regnes med å ville kjøpe Telenor-aksjer.

Det vil si at september er tidligste mulighet for børsnotering av Telenor, men det kan også gå lengre ut på høsten. Oktober tegner til å bli Telenors måned på Oslo Børs. Notering på amerikanske børser, sannsynligvis Nasdaq, vurderes også. Heller ikke andre europeiske børser utelukkes.

Samferdelsdepartementet, som med børsnoteringen overlater eierskapet i Telenor til Nærings-og handelsdepartementet, vil velge tidspunktet for børsnotering med omhu.

– En rekke europeiske teleselskaper vil bli børsnotert til høsten. Vi ønsker ikke at Telenor skal komme samtidig eller i skyggen med andre store teleselskaper, og vil derfor se hvilke andre som kommer når, sier ekspedisjonssjef Eva Hildrum i Samferdelsdepartementet til ITavisen.

Annonse
Pengene på bok

Verdifastsettelsen av Telenor vil finne sted i tidsrommet like før børsnoteringen. Det vil si at utviklingen på børsene fremover vil få stor betydning ikke bare på introduksjonsprisen investorene må betale, men også hva staten får av inntekter.

Statens inntekter på salg av Telenor vil bli satt på bok i Norges Bank. Thorbjørn Jagland foreslo i fjor at statens salgsinntekter på Telenor skal brukes til å utbygge bakkebasert digitalt fjernsyn i Norge, men Regjeringen har ingen planer om å øremerke inntektene, sier Moe Gustavsen.

Glatt gjennom i Stortinget

– Jeg skal gjøre mitt beste for at komiteen får behandlet Telenor-propsisjonen og lagt den frem før Stortingets vårsesjon er over, sier Oddvard Nilsen (H), formann i Samferdselskomiteen, til ITavisen.

Nilsen regner ikke med at proposisjonen ikke vil få noen problemer med å få Stortingets godkjennelse.
– Sentrumspartiene gikk i 1998 sammen med Høyre og Fremskrittspartiet om børsnotering av Telenor. Vi vil heller ikke prøve å sette kjepper i hjulet, selv om vi gjerne hadde sett en større og raskere privatisering av Telenor, sier Nilsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse