Annonse


Småsparere først i Telenor-kø

I første omgang vil staten selge mellom 15 og 25 prosent av aksjene i Telenor. I følge Samferdselsdepartement er det folk flest man vil ha inn på eiersiden.

Preferanse

Det blir nemlig lagt opp til at Telenor-aksjen skal få en aktiv markedsføring i det norske markedet.

Småsparere vil bli gitt preferanse ved tildeling av aksjer, opplyser samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Men samtidig understreker departementet at det ikke blir lagt opp til rabatter ovenfor norske aksjekjøpere rundt omkring i de tusen hjem.

Det er selvsagt foreløpig usikkert hva aksjeprisen vil være ved børsnotering, og hva den minste aksjeposten vil koste. I Sverige vil Telia-poster selger for mellom 5.000 og 10.000 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse