Arnt Sommerlund

Annonse


Selger Telenor etappevis

Arnt Sommerlund(Artikkelen er oppdatert kl. 14.25, 19.05.00)

Samferdselsministeren tar sikte på å børsnotere Telenor allerede fra høsten i år, men seneste innen utgangen av 2001. Men salget skjer i flere steg.

Den statlig eierandel vil etter første børsintroduskjon ligge på mellom 75 og 85 prosent. På sikt skal likevel ikke Staten gi slipp på mer enn 49 prosent av aksjene, og at Statens eierandel endelig blir på 51 prosent.

ITavisen.no kommer tilbake med ytterligere dekning fra den pågående pressekonferansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse