Annonse


Ni nettsteder etterforskes

Etter et intensivt søk på ”The International Surfday”, 28. mars, der 250 norske nettsteder ble besøkt, fant Kredittilsynet ni nettsteder de ønsket å se nærmere på.

I løpet av marsdagen ble totalt 10.000 nettsteder i 20 land besøkt av ulike tilsynsmyndigheter for verdipapir. Omkring 1.000 nettsteder blir gjenstand for nærmere undersøkelser.

Ikke overrasket over ulovlighetene- Vi ble ikke overrasket over at hele ni nettsteder var preget av ulovlig virksomhet. Jeg synes ikke dette er spesielt mye, men Norge er veldig gjennomsiktig, og det er vanskeligere å drive innsidehandel her enn i f. eks USA, sier Torbjørn Sætre, rådgiver i Kredittilsynet til ITavisen.no.

– Noe av det vi undersøker er innlegg på ulike diskusjonsfora. Vi vil vite hvem som er ansvarlig for innlegget og om det er brudd på innsidebestemmelsene, sier Sætre.
Tilsynet kan oppspore personene ved hjelp av deres IP-adresse.

Annonse


– Noe av ulovlighetene vi fant var selskaper som gir tilbud om investeringstjenester uten å ha konsesjon for dette, sier Sætre til ITavisen.

Økt fokus på InternettDet skal bli vanskeligere å bryte regler for opptreden i markedet på nett. Sætre lover at Kredittilsynet skal ha større oppmerksomhet mot Internett i fremtiden.
– Det er ikke første gang vi foretok slike søk, men det var første gang det var så systematisk, og som en del av et internasjonalt samarbeid, forteller Sætre.

De ni nettstedene som nå er i søkelyset har ikke blitt gjort oppmerksomme på at de nå er under etterforskning.

Annonse