Hermansen (glad)

Annonse


Hermansen vil ha mer penger

Hermansen (glad)– Regjeringen understreker i sin proposisjon at den vil gi selskapet økt forretningsmessig frihet, og forventer at konsernet fortsetter å øke aksjonærenes verdier.
Det kunne vært ønskelig at en større andel av kapitaltilførselen var blitt tilført selskapet, men jeg ser likevel forslaget som en tillitserklæring til selskapets styre og ledelse og en inspirasjon for vår videre satsning.
Med børsnotering og styrking av selskapets kapitalfundament, får vi muligheter til å iverksette den vekststrategi styret har foreslått, sier Hermansen.

Behov for kapital

Hermansen har gitt uttrykk for at Telenor vil ha behov for betydelig lånekapital både før og etter børsnotering. Samferdselsdepartementet foreslår i stortingsproposisjonen at Telenor skal få anledning til å låne såpass mye at selskapet egenkapitalprosent faller under de 42 Stortinget har pålagt, såfremt investeringene anses som fornuftige.

Historisk

– Børsnotering betyr økt mulighet til å delta i den omstrukturering av bransjen som nå pågår. Dét er avgjørende for å kunne utvikle selskapet videre, sier Tormod Hermansen.

– Nå setter vi alle krefter inn på å forberede konsernet på en børsnotering så tidlig som mulig til høsten. Det er en kjempeutfordring for selskapets ledelse og ansatte. Vi skal gjennomføre norgeshistoriens største børsnotering og Telenor vil bli det største selskapet på Oslo Børs fra den dag vi er notert der, sier Hermansen.

Verdiskaping

– Det er gledelig for Telenor at Regjeringen foreslår en rask børsnotering av konsernet. Med det opplegg Regjeringen skisserer legges et godt grunnlag for selskapets videre utvikling, som vil gi selskapet nye muligheter og bidra til økt verdiskapning også for staten som eier, sier Hofstad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse