NetCom på børs

Annonse


Netcom til krig

NetCom på børsTrolig må Netcom lete etter en utenlandsk investor i kampen mot Tele Danmark, for å finne en med nok finansiell styrke.

Netcom sendte ut en børsmelding på kvelden 17 mai. Der heter det at “NetCom ASA’s styre aksepterer ikke Tele Danmarks fremgangsmåte for å oppnå gradvis kontroll”.
Netcom “annonserer at de ønsker å søke finansielle og strategiske alternativer”.

Hvilke alternativ dette er går ikke fram av børsmeldingen.

Advarer
I meldingen heter det videre at:

Annonse
Styret i NetCom ASA har notert seg Tele Danmarks annonserte bud på alle aksjene i selskapet til 305,66 norske kroner per aksje.
Det pliktige budet reflekterer ingen oppkjøpspremie, og Tele Danmark vil i fremtiden vil være fri til å erverve aksjer i NetCom uten å gi alle aksjonærene samme bud og på den måten oppnå gradvis kontroll.

Styret er sterkt tvilende til om Tele Danmarks annonserte bud reflekterer selskapets verdi på en ”stand alone” basis, eller som en strategisk partner. Styret anbefaler derfor aksjonærene ikke å akseptere det varslede budet, eller å foreta seg noe i forhold til sine aksjeposter før styret har gitt sine endelige anbefalinger.

Ser etter løsning
Styret lover å komme med en anbefaling til sine aksjonærer senest en uke før tilbudsperioden går ut.

Styret har også gitt Morgan Stanley Dean Witter og Orkla Enskilda Securities i oppdrag å vurdere og undersøke de finansielle og strategiske alternativene.

Åpner for samarbeide
– Styret aksepterer ikke Tele Danmarks fremgangsmåte for å oppnå gradvis kontroll, fordi det stiller seg sterkt tvilende til hvorvidt det annonserte budet reflekterer selskapets reelle verdi.Vi er åpne for diskusjoner med Tele Danmark, men vil sammen med våre rådgivere forfølge andre finansielle og strategiske alternativer for å maksimere verdi for alle aksjonærene, kommenterer styrets formann Leif Frode Onarheim.

Styremedlemmene fra Tele Danmark og SBC/Ameritech deltok ikke i beslutningen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse