NetCom-sjef vil skjerpe UMTS-krav

Christoffersen, Terje

Christoffersen, TerjeInnen utgangen av mai blir de fire konsesjonene for det kommende mobilnettet, UMTS, lyst ut. Terje Christoffersen sier i et brev til samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, at det bør stille langt mer spesifikke krav til operatørene som blir tildelt konsesjon, skriver Dagens Næringsliv.

Hvis ikke frykter Christoffersen at det vil skape usikkerhet rundt utbyggingen av UMTS.

Vil hindre nasjonal roaming
NetCom frykter at selskap som blir tildelt UMTS, kan komme til å fungere som GSM-operatør i andres nett, uten selv å bygge ut eget UMTS-nett. Direktør for samfunnskontakt i NetCom, Torild Skogsholm, argumenterer for at eget UMTS-nett skal være delvis utbygd, før det blir mulig med nasjonal roaming i GSM-nettet.

Annonse

De norske lisensene skal deles ut etter en anbudsrunde, etter vedtak fra Stortinget, men NetCom stiller seg kritisk til hvordan anbudsrunden skal organiseres. Anbudene gjør at aktørene kun kan legge inn et bud, noe NetCom tror vil kunne gi feil nivå på budene.

Får ikke støtte i departementet
Nå ber NetCom om at alternativ blir vurdert, men får ikke støtte for dette i departementet. Ekspedisjonssjef Eva Hildrum, sier at departementene ikke vil presisere konsesjonskravene nærmere enn det som allerede har kommet fram i stortingsmeldingen.

Hildrum uttaler at anbudsrunden vil skje som planlagt.

Annonse
Annonse