Deskill

Annonse


Telenor vil kjøpe og selge før børs

Deskill

Tidligere har konsernsjef Tormod Hermansen sagt at det “i store trekk er dagens Telenor-konsern” som skal børsnoteres. Nå moderer han seg noe:

– Telenor er en som en levende organisme som endrer seg fortløpende. Vi må forholde oss til skiftende forhold og muligheter i markedet, sier han.

I forrige uke definerte Telenor fire områder – telekom, mobil, internett og bredbånd – som hovedsatsingsområder. Installasjonsvirksomheten i Bravida og katalogvirksomheten i Telenor Media ble definert som “relaterte virksomheter”.

Annonse
Europa og Sørøst-Asia
Hermansen vil ikke utelukke salg av verken norsk eller utenlandsk virksomhet før børsnoteringen, men mer enn antyder at dette kan bli aktuelt. Telenors internasjonale satsing fokuserer stadig mer på mobil og internett i det sentrale og sørlige Europa, samt mobilkommunikasjon i Sørøst-Asia (Thailand, Malaysia, Bangladesh).

Viseadministrerende direktør Morten Karlsen Sørby bekrefter at Telenor ser på flere markeder i Sørøst-Asia. Samtidig sier han at USA er lite aktuell, mens Sør-Afrika, hvor Telenors søknad om GSM-lisens sitter fast i en myr av intern sørafrikansk krangel, kan se ut til å bli mindre aktuell.

Selger irsk?
Hvis den geografiske fokuseringen skal gjøres konsekvent kan dette innebære at Telenor selger seg ut av Esat Digifone i Irland. I vinter mislyktes Telenor i å kjøpe moderselskapet, som gikk til British Telecom. I sin presentasjon mandag påpekte Hermansen at etter avtalen med BT kan Telenor selge sin andel i Digifone for 1237,5 millioner dollar (11 milliarder kroner, hvorav over 9 milliarder kroner vil være gevinst).

Ved fremleggelsen av kvartalsresultatet i forrige uke sa Hermansen at Telenor vil ha behov for låneopptak både før og etter børsnotering, i første rekke for å finansiere utenlandsinvesteringer. Når han nå også åpner også for salg av virksomhet kan dette tolkes som at Telenor vil handle svært så aktivt på det internasjonale telemarked i nærmeste fremtid.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse