Annonse


Mobiloperatører negative

I dag bekjentgjorde regjeringen at de vil hente inn 100 millioner kroner per lisens på UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – se lenke til egen sak nedenfor.

De eksisterende mobiloperatørene reagerer med vantro. Et slikt krav var ikke foreslått da Stortinget nylig behandlet utbyggingsplanene for UMTS.

– Kan forsinke og fordyre
– NetCom er svært overrasket over regjeringens krav. Dette var overhodet ikke nevnt i stortingsbehandlingen, sier direktør for samfunnskontakt Torild Skogsholm i NetCom til ITavisen.no.

Hva vil denne oppstartsavgiften bety konkret for Netcom?

Annonse
– Det kan gå ut over utbyggingstakten, for nå vil kapitalen både måtte bli brukt til investering og utbygging, og ikke bare til utbygging, sier Skogsholm.

Telenor Mobil reagerer også på regjerings avgiftskåtet.

– Vi er overrasket og negative. Dette er en ren kostnad, som vil kunne påvirke utbyggingstakt og priser på UMTS-tjenester, sier informasjonssjef Jo Heldaas i Telenor Mobil.

Han hadde forventet en lisensavgift mer i samme størrelsesorden som de i dag betaler for GSM – nemlig rundt 10 millioner kroner.

– Rett i statskassa

– Vi kan ikke se at staten har kostnader i denne størrelsesorden på å utlyse UMTS-lisenser. Dette er penger som vil går rett i statskassa, sier Heldaas.

Adm. direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre, mottok nyheten om UMTS-lisensavgiften under Teleforum i Haugesund i dag, og kommenterte det slik:

– Dersom vi ønsker at Norge skal være et utstillingsvindu for mobil Internett så er det ikke ønskelig med en slik oppstartsavgift, sa Myhre.

Men det er på det rene at verken Telenor Mobil eller NetCom vil la være å søke UMTS-lisens som følge av den høye lisensavgiften. Til det er UMTS og mobil Internett et for strategisk satsingsområdet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse