Moe Gustavsen Terje

Annonse


UMTS-konkurranse om utbygging

Moe Gustavsen TerjeSamferdselsminister Terje Moe Gustavsen gjør det klart at søkere som vil bygge ut raskere enn konsesjonsbetingelsene spesifiserer, vil ha større sjanser for å få tildelt konsesjonen.Utlysningen, som først ble lovet ”like over påske”, kommer i løpet av mai, sier Moe Gustavsen. For å kompensere for tidstapet lover han fortgang i behandlingen i departementet.

Minst ti interessenter har flagget intensjoner om å få bygge tredje generasjons mobilnett. Tildeling vil skje etter anbudsprinsippet.

Minstekravet er utbygging til landets åtte største byer i løpet av fem år.
– Vi vil legge stor vekt på søkernes planer om utbygging i tillegg til dette minstekravet, sier samferdselsministeren.

Moe Gustavsen legger dermed opp til en konkurranse om søkernes distriktsvennlighet, ettersom markedsgrunnlaget for tredje generasjons mobilkommunikasjon synker med befolkningsgrunnlaget.

Annonse
Statlig stimulans
Men regjeringen innser tydeligvis at dette er et pålegg som markedsaktørene trenger et puff for å gjennomføre. Løsningen blir trolig at staten kommer inn for å stimulere utbygging ved å etterspørre tjenester.

– Regjeringen vurderer offentlig kjøp av tredje generasjons mobiltjenester, så lenge dette ikke blir konkurransevridende, eller er i strid med EØS-bestemmelsene, sier Moe Gustavsen.

Utbygningstakten- og bredden i UMTS-nettene er noe samferdselsdepartementet vil overvåke nøye.
– Vi vil kontrollere at konsesjonærene underveis i utbyggingen holder det de har lovet. Gjør de ikke det kan de risikere å miste konsesjonen, sier han.

”Roaming”
Det er heller ikke gitt at operatører som har GSM-lisens automatisk vil få UMTS-lisens. I dag regner bransjen med at Telenor og NetCom, de eneste GSM-operatørene foreløpig, sammen med Telia, som har GSM-konsesjon, men ikke utbygget nett, vil få UMTS-lisens, slik ta det i realiteten bare er en fjerde lisens å konkurrere om.

Men like før påske signaliserte Moe Gustavsen at regjeringen kan tenke seg å utlyse en fjerde GSM-lisens, dersom frekvenskapasitet og konkurranseforhold tilsier det.

Under åpningen av Norsk TeleForum 2000 i Haugesund torsdag ga han bransjen et nytt signal:
-3G-operatører må også gis tilgang til annen generasjons mobilnett gjennom nasjonal ”roaming”, dersom de ikke har egne GSM-nett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse