Annonse


Internett = Sosial nett?

Et klart flertall, eller 66 prosent, av Internettbrukere sier at de har øket kontakten med sine venner på grunn av e-post, mens 55 prosent sier e-post har øket kontakten med slekt og familie.

– Denne undersøkelsen er et klart bevis på at e-post og web har øket brukernes forhold til slekt og venner, resultater som motstrider påstanden om at Internett fører til isolering, heter det i en rapport fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center.

Mer sosiale
Rapporten har sett på kvinners bruk av Internett. Nesten halvparten av brukerne hadde et sosialt nettverk, noe kun 38 prosent av de som ikke bruker Internett hadde, ifølge en meningsmåling foretatt i mars blant 3,533 voksne amerikanere.

Undersøkelsen viser også at desto lengre man har brukt nettet, desto mer sannsynlig er det at man har forbedret sine forhold. 40 prosent av Internett-veteranene (de som har surfet nettet i minst tre år) hadde forbedret sine forhold, mens kun 25 prosent av de ferske Internett-brukerne meldte samme resultat.

Annonse
Ny kontakt
Undersøkelsen viser også at mer enn 26 millioner amerikanere har brukt e-post til å begynne med regelmessig kommunikasjon med et familiemedlem de før ikke hadde mye kontakt med, og at 24 millioner amerikanere har brukt Internett til å spore opp slekt eller venner de hadde mistet kontakten med.

Nettsurfing har også hjulpet mange. I gjennomsnitt svarte 78 prosent at de følte at nettet hadde utvidet deres horisonter og kunnskap. 31 prosent svarte at de følte at Internett hadde øket deres kunnskap om helsespørsmål, mens 25 prosent sa at nettet hadde hjulpet dem å forbedre styringen av sin personlig finans.

Pew-rapporten motstrider en undersøkelse foretatt i februar av Stanford universitetet og det Fri universitetet i Berlin. Den undersøkelsen viste at de som tilbrakte mye tid på Internett ble mer asosiale.

Pew rapporten på engelsk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse