Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ingen løfter om statsmidler til bredbånd

HAUGESUND: – Om Norge blir hengende etter i bredbåndsutviklingen, vil dette være et vesentlig hinder for både vår økonomi og vårt samfunn, sa samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, da han åpnet TeleForum 2000 i Haugesund torsdag.

Gustavsen, Terje Moe
Regjeringen vil stimulere utbyggingen av bredbåndsnett ved å etterspørre tjenester, men samferdselsminister Terje Moe Gustavsen vil likevel ikke love større statlige midler til dette med det første.

Ekspansjon og nedkjøling
Fredag fremlegges et revidert nasjonalbudsjett som er tilstrammende, for å kjøle ned norsk økonomi, så her er det neppe rom for en statlig bredbåndsatsing som monner. Samtidig satser stadig flere europeiske land på rask utbygging av bredbånd, som den norske regjering ikke er alene om å anse som en viktig konkurransefaktor.

Samferdselsministeren innrømer at dette er et dilemma.

– Det er klart balanseringen av hensynet til å investere i infrastruktur mot hensynet til temperaturen i økonomien blir et stadig viktigere politisk spørsmål. Når det gjelder bredbånd vil staten overlate det meste av utbyggingen til markedsaktørene og bare komme inn med direkte tiltak der hvor markedsaktørene ikke klarer jobben, sier Moe Gustavsen.

Perspektiv
– Staten vil også stimulere utbyggingen ved å bli en krevende etterspørrer av bredbåndstjenester. Den statlige satsingen på dette ser vi i et toårs-perspektiv, og hvordan den kommer vil vi komme tilbake til, sier Moe Gustavsen.

Derimot vil regjeringen påskynde behandlingen av rapporten fra et interdepartementalt arbeidsutvalg, som like før påske la frem anbefalinger om at alle skoler, sykehus og kommuneadministrasjoner i Norge skal få tilgang til bredbånd i løpet av tre år. Rapporten er til behandling i regjeringen, men vil ikke bli sendt ut på den vanlige og tidkrevende høringsrunden.

Tilstramming
– Dette gjør vi for ikke å tape tid, sier Moe Gustavsen. Før regjeringskiftet i mars gikk Karl Erik Schjøtt-Pedersen ut med en kraftig kritikk av manglende tempo og ”trøkk” i sentrumsregjeringens IT-politikk. I dag sitter samme mann som finansminister og ansvarlig for tilstramning av offentlig forbruk.

Stikkord: Mobil