Annonse


Må ha 50.000 IT-folk

– Utviklingen av IT-relatert virksomhet vil bli ennå kraftigere enn det man har forespeilet seg, uttaler førsteamanuensis Øystein Fjeldstad ved BI til Dagsavisen.

Etter å ha gått gjennomdatabransjens nøkkeltall, har han kommet frem til at Norge trenger 50.000 datafolk, hvis vi skal holde tritt med EU.

IT-mangel over hele Europa
Også EU sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Tysklands regjeringssjef Gerhard Schröder har foreslått å importere 30.00 dataeksperter fra India.

– Vi må finne kompetanse andre steder enn i Norge. Vi trenger å bli et mer flerkulturelt samfunn, og den nye kunnskapsøkonomien krysser landegrensene, sier Fjeldstad.

Annonse


Må gjøre Norge attraktivt for utlendinger
Fjeldstad oppfordrer regjeringen til å gjøre det attraktivt for utlendinger å komme hit og jobbe.

– Vi kan sikkert få tak i mange tusen indere, men en del forhold må legges til rette siden det ikke er fri innvandring i Norge, sier Fjeldstad, som roser de indiske programmererne.

Et problem er imidlertid at norske arbeidsgivere ofte kvier seg for å ta inn utenlandsk arbeidskraft.

Annonse