Erlend Schei

Annonse


Telenor-Telia: 40-60 var riktig

Erlend ScheiHermansen var godt fornøyd med resultatet, som også viser eierfordelingen 60-40 i Telias favør, som svenskene var så misfornøyde med, ikke var så dum likevel.

Jan-Åke Kark, som la fram sitt kvartalsresultat dagen før Hermansen, omsatte i første kvartal for 12,9 milliarder svenske kroner, mens Telenors driftsinntekter var 8,7 milliarder.
Det vil si at i et fusjonert konsern ville Telenor stått for 40,5 prosent av omsetningen, justert for den minimale valutaforskjellen.

Omsetningsveksten, justert for salgsgevinster, var noe høyere i Telenor, med 6 prosent mot Telias 5,5.

Men svenskene har tjent mer penger hittil i år. Av Telias 3,4 milliarder i overskudd kom 1,5 milliarder fra salget av Telia Norge, som ble bokført i 1. kvartal. Av Telenors driftsresultat på 1.166 millioner kom 311 millioner fra salg av Storm Communications. Telenors nettoresultat på 908 millioner utgjør 32,4 prosent av et eventuelt fusjonert konsernoverskudd.

Annonse
En brorpart av Telias inntektsvekst kom fra mobiltelefoni, som økte med 25 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Men her hadde Telia et lavere utgangspunkt enn Telenor, og scorer fremdeles lavere på både markedsandel (73 prosent i Telenor mot 52 prosent i Telia) og tilvekst på nye kunder (67 mot 44 prosent).

Regnskapstall, og spesielt overskuddstall, er vanskelig å sammenligne over kortere tidsperioder som kvartaler, men en røff sammenligning tyder på at Hermansen & co. var i sin fulle rett da de insisterte på 40-60-splitt i Telaris.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse