Hermansen (glad)

Annonse


Telenor låner og kjøper

Hermansen (glad)Telenor tar sikte på å delta i flere konsortier som søker UMTS-lisenser i utlandet, og det vil koste penger. Mye tyder på at Tyskland, som snart utlyser sine UMTS-lisenser, blir første satsingsområde.

– Som deleier i Viag Interkom er det helt naturlig at Telenor deltar i auksjonsrunden for UMTS-lisenser i Tyskland. Vi har organisert oss for å følge den tyske auksjonen, og jeg anser ikke at vi vil få uhåndterlige finansieringsproblemer i den forbindelse, sier konsernsjef Tormod Hermansen. Telenor eier 10 prosent av Viag, som søker tysk UMTS-lisens.

Ettersom Tyskland er et større mobilmarked enn Storbritannia kan den totale prisen i Tyskland komme høyere enn den gjorde hos britene, hvor det ble betalt 308 milliarder kroner for de fem UMTS-lisensene. Summer opp mot 500 milliarder kroner har vært nevnt for de tyske lisensene, men auksjonen i Berlin er annerledes organisert enn den i London.

Ingen låneproblemer
– Det vil bli en betydelig opplåning for å finansiere våre akvisisjoner utenfor Norge. Men med Telenors soliditet og inntektsgrunnlag regner vi med god tilgang på lånekapital, sier Hermansen.

Annonse


Kapitalen skal skaffes til veie både ved børsnotering og låneopptak.
– Vi regner med å få en god del av den proveny som børsnoteringen vil gi, men vi må også bygge en bro med lånefinansiering frem til børsnotering. Også etter børsnoteringen vil utviklingen bære preg av at Telenor får et betydelig lånebehov, sier Hermansen.

Telenor vil i løpet av mai gå til Samferdselsdepartementet og be dem søke Stortingets godkjennelse av et utvidet lånebehov, med de følger dette får for egenkapitalen.
– Telenors styre har ikke søkt om godkjennelse av lånebehov på en spesifikk sum, men vil orientere Stortinget om både lånebehov og soliditet i god tid før børsnoteringen, sier Hermansen.

Ikke skremt
Telenor er ikke skremt av de astronomiske prisene på UMTS-lisensene i Storbritannia, som ga den britiske statskassen nærmere ti ganger så mye inntekter som forventet.

– Prisene var høye, men vi går ut fra at de som søkte og fikk lisensene hadde et underliggende business-case som gjør at de har realistiske forventinger om lønnsomhet, sier Hermansen.

Flere land enn Tyskland er UMTS-aktuelle for Telenor. Viseadministrerende direktør Morten Karlsen Sørby i Telenor Mobile Communications mener Storbritannia viser at GSM-operatører er best posisjonert for å få UMTS-lisenser, men det betyr ikke at Telenor vil utelukke at de også kan komme inn i markeder hvor de ikke har GSM-lisenser.

– Der finnes flere modeller for deltagelse i UMTS-nett. Man trenger ikke nødvendigvis eie nettene. Det vil bli en rekke forskjellige allianser og konsortier i de forskjellige markedene, og der vil vi være med i flere, sier konserndirektør for mobilkommunikasjon, Arve Johansen.
Karlsen Sørby legger til at Telenor også kan gå inn i UMTS-markeder som service-provider.

Johansen bekymrer seg heller ikke for den høye inngangsprisen til markedet som man får i auksjonslandene:
– Det må jo nødvendigvis resultere i høyere pris på tjenestene, men det blir jo likt for alle aktørene.

Annonse