Siemens 3 menn

Annonse


Siemens klar for ASP-slaget

Siemens 3 mennAdm. direktør Ole Harald Smerud i Siemens Business Service (SBS) regner med at de i dag er blant de syv største. I løpet av fem år skal de være blant de fem største.

Bredde
Siemens vil samle mest mulig IT-tilbudet til næringslivet i en enhet. SBS har tidligere konsentrert seg om strategi og rådgivning, prosjektledelse, systemintegrasjon, administrative og forretningskritiske løsninger. Med IT Service på laget kan de bevege seg lengre ned i verdikjeden og jobbe med infrastruktur, drift, service og fjerndrift.

I følge Siemens egne tall er de størst på disse områdene i Tyskland, på 3. plass i Europa og på 10.plass på verdensbasis – der IBM er størst.

I Norge vil de først og fremst krige mot Telenor, Merkantildata og EDB ASA, selv om selskapene har litt forskjellige fokusområder.

Annonse
Slaget om ASP
Og Siemens vil være med på slaget om ASP (Application Service Provider).

– I en tid da organisasjonene opplever at det er vanskelig å rekuttere og holde IT-folk ser seg vi at de leter etter nye måter for å løse sine IT-behov, sier Smerud.

– Det er ikke noe mål for oss å ta over alt, men å drifte noe av IT-løsningene for kundene, være en partner for kundene, sier enhetsleder Ole Morten Skymoen (tidl. IT Service).

Siemens mener det går mot løsninger der IT-avdelingen dras mer inn i bedriftens strategiske planleggingsarbeid. De ser en utvikling der blant annet ASP løsninger er i vinden, men og (og kanskje mer typisk) løsninger der bedriften og IT-leverandørene inngår forpliktende partnerskap, og sammen utvikler det verktøyet som skal til for å støtte bedriftens kjernevirksomhet.

Selskapet har et nært samarbeid med ledende applikasjonsleverandører som Microsoft, Computer Associates (CA), Tivoli, SAP og BMC.

– Vi har ingen ”religion” når det gjelder å foreslå og velge løsninger for kundene. Vi står for eksempel helt fritt fra å bruke Siemens egne løsninger. I jobben vi gjorde for AETAT var det ikke et Siemens-produkt innblandet, sier Skymoen.

Størrelse teller
Men de tror, i likehet med analysebyrået Gartner Group, at det ikke vil være plass til særlig mange ASPer i Norge og Europa.

– Det vil ikke være plass til flere hundre ASP leverandører i Norge Vi tror at det kun er plass til et fåtall store i Europa, og Siemens vil være en av dem, sier Smerud.

– Det ligger for mange store investeringer i maskiner, utstyr, kompetanse og så videre at få vil ha økonomisk ryggrad til å greie dette. Vi i Siemens har allerede gjort mange av de investeringene som skal til, og har i dag et stort nettverk av fjerndriftssentre rundt om i verden, med flere store internasjonale drift- og ASP “fabrikker” i Tyskland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse