Annonse


Økning for Nera

Nera ASA hadde en omsetning på 713 millioner kroner de fire første månedene i fjor.

Å foreta en direkte sammenligning av årets inntekter med fjorårets er vanskelig. Den bergenske teleleverandøren solgte i andre halvår i fjor unna enheter som ikke gikk direkte på selskapets kjerneaktiviteter.

De solgte enhetene, inkludert Air-time Billing i Storbritannia og Nera SEA i Singapore, innbragte 220 millioner kroner i selskapet kasse i første kvartal.

Annonse
Opp 25 prosent
Korrigert for inntektstapet fra de solgte enhetene, har den gjenværende kjernevirksomheten hatt en omsetningsvekst på 122 millioner kroner, eller 25 prosent.

Ordreinngangen i perioden endte på 589 millioner kroner, en nedgang fra 808 millioner kroner i samme periode i fjor.

Solid
Nera ASA kan nå vise til et langt mer solid økonomisk fundament enn for et år siden. Salget av enheter har bidratt til at selskapet nå har en egenkapitalsituasjon på 45 prosent.

Den langsiktige gjelden er halvert til 341 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden utgjør nå 925 millioner kroner, mot vel en milliard for ett år siden.

Den fortrinnsrettede aksjeemisjonen som lyses ut i dag, forventes å ville innbringe selskapet ytterligere 900 millioner kroner i egenkapital.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse