Annonse


Evig lagring av Internett

Mens Nasjonalbiblioteket tar vare på det aller meste av norske publikasjoner som utgis, har Internett vært unntaket.

– Papiravisene lagres i sin helhet. Det samme må gjelde det som publiseres digitalt. Nettavispublikasjonene er viktige å lagre i sin helhet, sier underdirektør Jonny Edvardsen i Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana til Aftenposten Interaktiv.

To terrabyte!
Nasjonalbiblioteket bygger nå opp sitt digitale sikkerhetsmagasin med kapasitet på to terrabyte. Kapasiteten skal økes til 20 terrabyte i løpet av året, men mye av denne kapasiteten vil gå med til å lagre lyd og film.

Internett omfattes av Pliktavleveringsloven fra 1989, som pålegger alle publikasjoner, både trykte og elektroniske, å levere minst ett eksemplar av hver utgave til

Nasjonalbiblioteket.
All informasjon fra hjemmesider skal tas vare på. Etter hvert kommer innhøstingsroboter som overvåker og nedlaster all informasjon fra norske Internett-domener.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse