E-handel (tegning)

Annonse


Ambisiøst handelsprosjekt fra giganter

E-handel (tegning)

Det nye selskapet vil få en egenkapital på 100 millioner kroner og skal utvikle og tilby en rekke løsninger i grenseflaten mellom bank- og televirksomhet, skriver Telenor i en pressemelding.

Mobil og TV
Ikke uventet når Telenor er med skal nye teknologier tas i bruk. Selskapet vil blant annet utvikle løsninger for mobiltelefon, skjermtelefon og digitalt fjernsyn. Selskapene regner også med at denne satsingen vil bidra til å påskynde utviklingen av bredbåndstjenester i Norge.

– DnB har ambisiøse planer for sin satsing på Internett. At vi som et ledende finanskonsern i Norge nå kan gå sammen med Telenor om deler av denne satsingen vil være et stort sprang for oss, og ikke minst for våre kunder, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB.

Annonse
Nye allianser
– Telenor tar konsekvensene av et stadig konvergerende marked ved å søke nye allianser innenfor det som nå trer frem som den nye økonomien. Samarbeidet med DnB om å etablere en felles portal for netthandelsløsninger er ett skritt på veien mot å utvikle markedsplasser som vil være tilgjengelige via mobile og multikanale løsninger, sier visekonsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Ifølge pressemeldingen er bakgrunnen for at DnB og Telenor har gått sammen om å danne et nytt selskap det at den teknologiske utviklingen på en lang rekke områder er i ferd med å forandre det tradisjonelle skillet mellom bank og telekommunikasjon – spesielt i forhold til utviklingen av mobilteknologi og Internett.

Vinglete sjef
Det nye selskapet skal eies likt mellom Telenor og DnB, og vil få en egenkapital på 100 millioner kroner. Selskapet skal drives som et selvstendig selskap, og skal utvikle og tilby fremtidsrettede tjenester til markedet.

Som vi tidligere har spekulert i her i ITavisen.no skal selskapet ledes av Knut Oppegaard, som tidligere i år sa opp sin stilling i Telenor Mobil for å gå til Tele1 Europe, men som tydeligvis ikke hadde hjertet sitt i den avgjørelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse