Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Frislipp av navneregler

Fra og med i dag klokken 12:00 liberaliserer Norid sin navnpolitikk for domenenavn. Da fjernes en rekke av de begrensingene som har vært lagt på ord og uttrykk under domenet .no.

Reglene for registrering under domenet .no. har til irritasjon for mange vært meget strenge frem til i dag, og det har for eksempel ikke vært tillatt med navn som internett.no. En rekke forkortelser og uttrykk har også vært forbudte.

De to reglene som i dag fjernes er disse:

1. Akronymer, navn og forkortelser som normalt forbindes med velkjente produkter, tjenester, varemerker og bransjer og ikke noen spesifikk organisasjon registreres ikke.

2. Generelle ord, uttrykk og betegnelser registreres normalt ikke. Dersom et slikt begrep utgjør organisasjonens navn må det vurderes alternativer under kategoridomener eller utvidelse av navnet ved å ta med organisasjonsbetegnelse, så som f.eks. «AS» eller «stiftelse

Forbudslisten gjelder fremdeles en rekke vanlige forkortelser som AS, noen dataord og en lang rekke geografiske navn.

Det vil fremdeles være et krav at det dokumenteres en tilknytning mellom organisasjonen som søker og domenenavnet det søkes om.