Mobiloperatør/ nye (vign)

Annonse


– Norge alene for lite marked

Mobiloperatør/ nye (vign)Sense har nå mer enn 85 000 Internett FreeSurf-kunder og fikk over 10 000 mobilkunder de første tre ukene.

Nalbant vil ikke oppgi tall for mobilutviklingen siden, men vi er temmelig overbevist om at Sense fikk flere nye kunder enn NetCom i første kvartal. Først når de offisielle tallene foreligger vil vi få bekreftet utviklingen i Sense, men Nadir føler seg overbevist om at de skal nå de 66 000 mobilkundene han har som mål.

Troløsheten
– Vi setter ut det meste av tjenesteproduksjonen og konsentrerer oss om kundebehandlingen. Ved å bygge et sterkt merkenavn og gi kundene god service skal vi beholde dem hos oss. Det er den som eier kunden som er kongen, ikke den som eier kabelen, sier Nadir Nalbant.

Han er overbevist om at kundene vil hoppe fra tilbyder til tilbyder enda mer enn før og at vinneren er de som makter å beholde kundene hos seg. Sense konsentrerer all sin oppmerksomhet om markedsbearbeidelse og kundestøtte. De har nettopp gjort avtale med en servicesentral utenfor Stockholm. Billingen tar også et svensk selskap seg av.

Annonse


– Vi har nå passert 30 ansatte i Sense, men beskjeftiger nok omlag 100 årsverk allerede. En styrke vi har er at vi fra NetCom, Telia, Talkline og E-Plus har rekruttert meget kompetent nøkkelpersonell. Kompetanse er en kritisk suksessfaktor.

Privat og bedrift
Sense startet på privatmarkedet, men er nå også ute på bedriftsmarkedet (SOHO). Vår gjennomsnittlige bedriftskunde har under 15 ansatte. Via 123-tele har vi alt et tilbud til småbedriftene, opplyser Nadir.

– Men dere satser kun på Internett og mobil. Det blir et smalere produktbredde enn mange av konkurrentene. Det bør vel være et problem…

– Internett og mobil også etterhvert i bundling er våre produkter. På det skal vi være best. Så får andre bygge nett. Er vi best på web og mobil er det mer enn nok. Jeg tror mange av de som satser på å være alt for alle vil mislykkes, sier Nalbant.

Han understreker at den som skal overleve i bransjen må løpe fort og være tidlig på markedet med nye produkter. Nettopp tempo er noe av det som imponerer med Sense.

Han innrømmer at selskapet foreløpig ikke tjener penger på sine Internett-kunder, men hevder at de gjør det på mobilkundene.

Kapitalbehov
Sense har de 200 millionene de trenger for sine nordiske ambisjoner i første omgang. De planlegger i år to emisjoner – en i forbindelse med børsintroduksjon til våren. Samlet er det meningen å hente inn mellom 600 millioner og 1 milliard kroner til europeisk ekspansjon.
Deler av beløpet og emisjonen vil bli rettet. Som kjent er engelske Dixons via Elkjøp største aksjonær i dag.

– Kapitalbehovet er enormt og i tillegg kommer eventuell UMTS-utbygging med en prislapp på 3-5 milliarder kroner. Føler du deg sikker på å få inn nødvendig kapital?

– Så lenge vi leverer det vi har lovt, er ikke penger noe problem. Så langt har vi holdt mer enn vi har lovt. Derfor vil jeg heller ikke gå ut med vage løfter om framtidig salg, men holde meg til det vi har levert til enhver tid. Hva UMTS angår vil vi så definitivt ikke søke alene. dersom vi blir med på galloppen er det som del av et større konsortium. Vi behøver ikke eget nett for enhver pris. Som sagt det er den som eier kunden og ikke den som eier nettet som er kongen, sier Nadir Nalbant.

Vår vurdering:

 • + Vist evne til å bygge kundebase raskt
 • + Først på markedet som serviceprovider
 • + Viser evne til rask internasjonalisering
 • + Konsentrerer om god kundebehandling
 • + Har rekruttert sterk kompetanse
 • – Må hente inn svært mye kapital
 • – Har foreløpig få alliansepartnere i Norge
 • – Verver vesentlig lite trafikkintensive kunder

  Annonse


  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse