Hopp til navigasjon Hopp til innhold

USA begynner å likne på noe

USA har lenge vært einstøinger på en del områder – TV-systemet er annerledes, måleenhetene er annerledes og ikke minst har de en rekke forskjellige mobilsystemer. Men nå nærmer de seg Europa mer og mer.

Det siste året har antallet GSM-abonnenter i Nord-Amerika blitt fordoblet og nå ligger tallet på seks millioner mennesker. Som en andel av det amerikanske folket så er ikke dette noe stort tall, men det tyder på at de er på rett vei – hvis det nå er rett vei å satse på GSM.

Rask økning

Samtidig som antallet abonnenter øker i USA bygges GSM-nettene ut i en skremmende fart. Man regner med at hele fem nye byer får GSM-dekning hver eneste dag, skriver det svenske fagtidsskriftet Mobil.

Per i dag finnes det GSM-nett i hele 47 av de 50 statene i USA og det er hele 4.600 byer i USA og Canada som har GSM-dekning.

Totalt sender amerikanerne over 50 millioner tekstmeldinger hver eneste måned, noe som betyr at hver abonnent sender i overkant av åtte SMS-meldinger i snitt.

Hva med wap

Dette vil jo sannsynligvis også bety at wap gjør et raskt innhogg i det amerikanske markedet. For det har vært ofte debattert at waputviklingen i USA går tregt.