Annonse


USA begynner å likne på noe

Det siste året har antallet GSM-abonnenter i Nord-Amerika blitt fordoblet og nå ligger tallet på seks millioner mennesker. Som en andel av det amerikanske folket så er ikke dette noe stort tall, men det tyder på at de er på rett vei – hvis det nå er rett vei å satse på GSM.

Rask økning

Samtidig som antallet abonnenter øker i USA bygges GSM-nettene ut i en skremmende fart. Man regner med at hele fem nye byer får GSM-dekning hver eneste dag, skriver det svenske fagtidsskriftet Mobil.

Per i dag finnes det GSM-nett i hele 47 av de 50 statene i USA og det er hele 4.600 byer i USA og Canada som har GSM-dekning.

Annonse
Totalt sender amerikanerne over 50 millioner tekstmeldinger hver eneste måned, noe som betyr at hver abonnent sender i overkant av åtte SMS-meldinger i snitt.

Hva med wap

Dette vil jo sannsynligvis også bety at wap gjør et raskt innhogg i det amerikanske markedet. For det har vært ofte debattert at waputviklingen i USA går tregt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse