Mobiloperatør/ nye (vign)

Annonse


Tele2 lover priskrig

Mobiloperatør/ nye (vign)Tjenestespekteret er ikke klart ennå, men Tele2 vil som alle andre også utvikle egne WAP-tjenester.

WAP også
Men GSM og WAP er bare starten for Tele2s planlagte ekspansjon i Norge. Tele2 er i gang med å bygge ut et trådløst nett i 3,5 GHz-båndet i Oslo, som tilbyr bedriftskunder internettaksess opp til 2 Mbps, og enda kraftigere trådløse bredbåndsnett kan komme senere.

Tele2 planlegger nemlig å bygge ut radioaksess i 40Ghz-båndet, når teknologien blir tilgjengelig om et år eller to, i åtte av Norges største byer. Tele2 har lisens på utbygning av et slikt nett.

Vil ha UMTS
– Et slikt landsdekkende nett kan gi oss et forsprang også i utbygging av et UMTS-nett, fordi det innebærer en infrastruktur av basestasjoner og installasjoner som vi kan bygge videre på, sier Ringmar.

Annonse


For tredje generasjons mobillisens i Norge vil Tele2 ha. Selskapet har allerede prøvelisens, i likhet med NetCom og Telenor Mobil. I Finland har Tele2 fått lisens til utbygging av UMTS, i samarbeid med FinNet.

– Vi kommer definitivt til å søke UMTS-lisens i Norge. Om det blir sammen med andre i et konsortium eller om det blir på egen hånd har vi foreløpig ikke bestemt. Men infrastrukturen vi nå bygger ut, samt kundebasen og den tekniske kompetansen vi allerede har gjør at vi kan satse på egen hånd, sier Ringmar.

Tele2 har finansiell rygg til å tåle milliardinvesteringene et UMTS-nett vil kreve. Den svenske eier NetCom AB har en børsverdi på 70-80 milliarder svenske kroner.

Stor kundebase
Tele2s strategi er som hos så mange andre totalleverandører: fasttelefoni, mobiltelefoni og Internett. – Vi har allerede 286.000 norske kunder på fasttelefon og 175.000 på Internett. I første rekke er det disse som også vil få tilbud om mobiltelefoni, sier Ringmar.

Om lag 45.000 av kundene er bedriftskunder, som i likhet med privatkundene vil bli tilbudt totalløsninger.
– Vi tar sikte på å få mellom 50.000 og 100.000 mobilkunder innen ikke altfor lang tid. Vi har et klart potensiale når det gjelder å “bundle” mobil, internett og fasttelefon til våre eksisterende kunder, sier Ringmar.

Tele2 har virksomhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland og Litauen. NetCom ABs datterselskap Tele 2 Europe har virksomhet eller er medeier i teleselskaper i de fleste europeiske land.

Men ekspansjonen som alle teleoperatørene planlegger hemmes av mangel på kompetente fagfolk.
– Vi sysselsetter 300 i Norge, men vil trenge flere. Kompetanse er helt klart en kritisk faktor. Tele2 søker nå i økende grad å bygge opp kompetansen selv med intern opplæring, sier Ringmar på mobiltelefonen fra en skibakke i Nord-Sverige.

Fakta:

 • Nåværende tjenester: fasttelefoni, internett
 • Kommende tjenester: mobil, trådløst bredbånd
 • Markedsinnretning: sterkest på privat, bra base på SMB-bedrifter
 • Time-to-market: mobil i løpet av 2. kvartal, trådløst bredbånd i år
 • Markedsinnretting: totalleverandør til privat og bedrift
 • Kapitalbase: sterk (NetCom AB)
 • Internasjonalt/nordisk: sterk i Norden, men også med ellers i Europa
 • Kompetanse/bemanning: sterk på salg, bygger kompetanse i flere land

  Vår vurdering:

 • + Solid kapital i ryggen
 • + Sterkt nordisk nærvær
 • + Stor norsk kundebase i Norge gir sterkt utgangspunkt for bundling med mobil
 • + Bygger trådløs infrastruktur
 • – Kommer seint på mobilbanen
 • – Mangler egen infrastruktur
 • – Svak alliansebygging i Norge

  Annonse