Annonse


Kista – ”tråkig” og mangler lokaler

En intern rapport fra Stockholms bystyre viser at Kista har mange svakheter som plassere Kista i bakleksen, skriver Computer Sweden.

Det er nemlig et “trist miljø” i Kista, lite annet å gjøre enn “jobba, jobba, jobba”. Dessuten er det mangel på lokaler. Og i tillegg er avstanden fra Stockholm så stor at Urban Svensson helst ikke vil bo i Kista.

De nye svenske internettselskapene unnviker Kista og leter etter lokaler sentralt i Stockholm, hvor husleien er meget høy. Icon Medialab, Framfab og Dressmart er blant Kista-vegrerne.

Utbygningsjef i Stockholm, Mikael Söderlund, vil ha en egen Kista-utredning. – Enten må Kista forandres til et levende bymiljø, eller så faller Kista tilbake i forhold til andre områder.

Söderlund bør kanskje ta en samtale med Jan-Åke Kark, som i høst ga uttrykk for enorme visjoner for Kistas fremtid.
– Kista ligger lysår foran IT Fornebu, uttalte Kark i stridens hete.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse