Knudsen Grete (på Voss)

Annonse


– Staten etterspør språkprodukter

Knudsen Grete (på Voss)Hun ser frem til å handle på øverste hylle hos NST på Voss, i hjemfylket Hordaland.

– Staten har støttet etableringen av Nordisk Språkteknologi indirekte gjennom SND og SIVA-midler. Når NST nå er over i en kommersiell fase tror jeg det er viktig og riktig at staten stimulerer videre utvikling ved å etterspørre produktene, sier Knudsen til ITavisen.

Knudsen mener språkteknologiske produkter, som innebærer at mennesker kan snakke til dataterminalene og få intelligente svar, vil få betydning i helsevesenet, justissektoren og i offentlig tjenesteyting.

Betingelser
Staten stilte to betingelser for sin støtte til NST:
Språkproduktene skal støtte flere målformer og de skal være nyttige for funksjonshemmede.

Annonse


De to gründerne, sunnmøringen Rune Relling og vossingen Arne Gilbakken, hadde ingen vanskeligheter med noen betingelsene. Nynorsktalende er de begge to, og Gilbakken, som ble blind i ung alder, er den beste garantist for at talegjenkjenning og talesyntese skal bli verktøy for funksjonshemmede.

Kjæledegge
NST er blitt norske IT-politikeres kjæledegge. Kombinasjonen av ny teknologi, distriktforankring og demokratiserende ”empowerment” av grupper som informasjonsamfunnet har lett for å utestenge er uimotståelig for enhver politiker, både lokalt og rikspolitisk.

Knudsens forgjenger Lars Sponheim, som med hjemmebase i Ulvik ikke var mange milene unna, var en tidlig forkjemper for NST, men Knudsen selv har også vært med i samrådet en stund.
– Det er flere år siden første gang Gilbakken og Relling kom til meg med sine ideer. Det er utrolig morsomt å se at de har klart å realisere dem.

Norsk kultur
Kulturpolitisk mener Knudsen det har en spesiell verdi at NSTs teknologi gjør norsk og nordisk språk til grensesnittet for kommunikasjon med dataterminalene.

– Språk er avgjørende for hvordan kulturen utvikler seg over tid. I en digital tidsalder, hvor en stor del av informasjonen og kommunikasjonen baserer seg på engelsk, er det ekstra viktig å beholde et sterkt fokus på vårt eget språk som en viktig kultur- og identitetsbærer, sa Knudsen da hun deltok på NSTs jubelmøte på Voss.

Annonse