Annonse


Milliardmarked i språkprodukter

Gründer Rune Relling tror markedsestimatet er heller konservativt.
– Vi har bare tatt en nordisk prosentdel på 2,7 av hva Gartner Groups og andre analyser har beregnet for det globale marked, uten å ta spesielt hensyn til at Norden i IT-sammenheng ligger langt fremme.

Håper på rask inntjening
Når NST flytter ut av brakkene på Tvildemoen og inn i nye futuristiske lokaler på den nedlagte travbanen like ved vil de totale investeringene i selskapet nærme seg 400 millioner kroner.
– Jeg tror ikke det vil gå mange årene før investeringene er inntjent, sier Relling.

Syntetisk NSB
NSTs første produkter for talegjenkjenning og talesyntese lanseres til sommeren. Norges Statsbaner vil bli blant de første til å ta produktene i bruk i automatisert og intelligent svartelefon for spørsmål om rutetider.

Produkter for call-centere og lignende telefonbaserte informasjonstjenester, som kontofoner, vil komme fortløpende.

Annonse
Diktering neste år
I løpet av året vil NST ha klart talebasert tekstverktøy for norsk gramatikk og stil, sier Relling. I løpet av neste år regner Relling med at NST vil ha klart et norsk dikteringsverktøy for PC. Massemarkedet for slike produkter vil NST la sin internasjonale samarbeidspartner Lernout & Hauspie ta seg av, mens språkfabrikken på Voss i første rekke vil betjene bedrifts- og institusjonsmarkedet.

Kommersiell fase
– NST har unnagjort mye av det grunnleggende arbeidet i å etablere en strukturert database for talespråk, selv om dette selvsagt er en virksomhet som vil fortsettes og foredles.
Men nå skal selskapet over i den kommersielle fasen, hvor vi vil trenge folk med markedskompetanse, sier administrerende direktør Geir Arne Veglo, som kom til NST i januar.

Journaler
Blant produktene på beddingen er intelligent talespråkverktøy for helsevesenet, til bruk i journalføring, men med muligheter langt utover dette.
– Vi tar sikte på å utvikle verktøy som kobles mot medisinsk informasjon og rutinene på sykehus slik at de kan bli til hjelp til slike ting som å stille diagnoser og føre journaler, sier Relling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse