Annonse


ASP øker mest i Norden

ASP (Application Service Provider) innebærer utleie av servere og programvarepakker, noe som kan gi store besparelser for visse type bedrifter.

Store besparelser
I en rapport spår analyseselskapet IDC, en årlig vekst i det europeiske ASP-markedet på 130 prosent hvert år. Særlig Norden og Benelux-landene forventes å føre an i utviklingen, skriver Computer Sweden.

I følge IDC ble dette markedet verdsatt til 80 millioner kroner i 1999, men forventes å øke til 10,1 milliarder kroner i 2005.

ASP har sin opprinnelse i USA, men stadig flere europeiske leverandører har dukket opp dette markedet.

Annonse


Konseptet kan for eksempel være at en kunde leier både serverplass og større programvarepakker, eller man kan kun leie serverplass. Bedriften slipper da å ha egne servere, og trenger heller ikke personale til å holde oppsyn med denne type utstyr.

WAP gir ASP-behov
IDC antar at trenden mot WAP-baserte tjenester vil øke etterspørselen etter ASP, i takt med at stadig flere medarbeidere arbeider andre steder, enn på bedriftens kontor, og trenger en sikker oppkobling.

Samtidig etableres det stadig flere portaler, som skaper nye muligheter når det kommer til distribuering.

Det ventes også at trenden med stadig flere markedsplasser på nett og økt bruk av e-handel vil øke ASP-etterspørselen.

Annonse