Bjørn Veseth

Annonse


Spadestikk for IT-eventyr

Bjørn VesethNordisk Språkteknologi (NST) AS, det allerede sagnomsuste IT-eventyret på Voss, lanserte tirsdag sine fire første produkter: Talegjenkjenning og syntese på norsk og på svensk.

Viste for minister
Talegjenkjenning og talesyntese på norsk og svensk ble demonstrert for IT-statsråd Grete Knudsen og et hundretall andre imponerte gjester etter at første spadestikk var foretatt for S.AI.L Port Nord-Europa.

Dette senteret skal om et år stå klart på nedlagte Tvildemoen travbane hvor kaldblodsgampene skal vike plassen for unge gründere med forretningsideer for språkteknologi og kunstig intelligens.

Teknologi
Talegjenkjenning gjør det mulig for PC-en og andre digitale verktøy å kjenne igjen enkeltord og utføre kommanoder. Talesyntese leser elektronisk tekst og omgjør dette til tale med nærmest menneskelig kvalitet.

Annonse
De første produktene, med tale og forståelse på menneskelignende norsk, er klar for markedet til sommeren.

Telefoni
Første kontrakten har NST allerede tegnet, med NSB som vil bruke teknologien i automatisk telefonsvar på spørsmål om rutetider og lignende fra høsten av.

Kontofoner og andre informasjonstjenester vil etter hvert bli tilbudt med automatiserte, men intelligente, svar fra en menneskelig stemme med språkteknologisk definert database som skjønner både ord, uttrykk og syntaks.

Til grunn for dette ligger en enorm database over de nordiske språk, samlet inn fra en mengde skriftlige og muntlige kilder, under diverse lydforhold. Snøvler innringeren for mye, blir de overført til en manuell operatør.

Dikteringsverktøy
Senere, antakelig til neste år, kommer dikteringsverktøy, først for den medisinske profesjon, senere for almenheten. Men den siste biten, det cellofanpakkede konsumentprodukt, vil ikke NST markedsføre selv, men overlate til sin globale samarbeidspartner Lernout & Hauspie.

Det skandinaviske marked for slike produkter er beregnet til 1,7 milliarder kroner allerede i 2003. NST på Voss er best posisjonert i Norden til å ta brorparten av dette markedet. Derfor blomstrer også optimismen i Per Sivles hjembygd.

Utgangspunkt: mennesket
Det dreier seg om teknologi med et menneskelig uttrykk og inntrykk.

– Funksjonaliteten tar utgangpunkt i mennesket, og ikke teknologien. Menneskets mest naturlige kommunikasjonskanal er tale. Derfor har vi utviklet produkter som gjør det mulig å tale til datamaskinen. Språkteknologiens potensiale er stort, fordi den tar sikte på å forenkle, og ikke komplisere, de teknologiske verktøyene og informasjonen vi trenger eller gir, sier NSTs administrerende direktør Geir Arne Veglo.

– Tale vil bli det dominerende grensesnittet. Ikke bare til PC-er, men også til håndholdte redskap som PDA-er og mobiltelefoner. NSTs produkter vil forenkle bruken av opplysnings- og ordretelefoner, kontofoner, etc. Man kan snakke naturlig uten å trykke seg gjennom lange menyer. Det vil bety mye for virksomheter som har en stor kontaktflate utad mot sine kunder, sier Veglo.

Nytt, stort marked
Jo Lernout, gründer av verdensledende Lernout & Hauspie og deleier i NST, har tro på konsernets muligheter:

– NST har lansert produkter på norsk og svensk som åpner for lovende forretningsmuligheter innen språkteknologi i årene fremover. Produktene vil forenkle hverdagen til alle som benytter datamaskiner i det daglige på sitte eget språk.

Som styreformann har NST lyktes å få fatt i selve edderkoppen i norsk næringslivs, høyesterettsadvokat Ole Lund. Han slutter seg til jubelkoret: – Det språkteknologiske miljøet her på Voss har skapt grunnlag for en industri som vil få stor betydning for Norge og Norden. Samarbeidet med Lernout & Hauspie innebærer at NST er en globale medspiller innenfor et marked som er helt i startgropen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse