Annonse


USAs fattige skal på nett

President Bill Clinton stilte tirsdag på en skole i East Palo Alto, hvor det kun er én PC pr 28 elever, selv om skolen ligger bare et par kilometer fra de digitale gullgruvene i Silicon Valley.

Næringslivet hjelper
Hewlett Packard og Qualcomm er blant selskapene som har bevilget betydelige beløp til å bedre nettaksessen for de fattige. Arbeidsmarkedet har vanskeligheter for å fylle alle de nye stillingene, som krever PC-kompetanse.

Clinton besøkte også Navajo-reservatet i Shiprock, New Mexico, hvor bare 22 prosent av befolkningen har telefon. Det hvite hus kunngjorde et nytt statlig initiativ for å bringe denne kanskje aller fattigste delen av den amerikanske befolkning inn i informasjons- og kunnskapssamfunnet.

Indianere får støtte
Det hvite hus vil legge en avgift på 10 cent (85 øre) i måneden på amerikanernes telefonregning for å finansiere støtteprosjektet for reservatindianerne. Clinton regner med at 300.000 indianske husstander vil nyte godt av midlene.

Totalt har bare 47 prosent av amerikanske indianere telefon hjemme, mot 94 prosent i befolkningen totalt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse