Annonse


32-binds leksikon på Palm

Det 231 år gamle leksikonet tillater oppslag på 44 millioner ord, og skal gjøre samtlige av dem tilgjengelig får mobile nettsurfere gjennom gratistjenesten Britannica Traveler, opplyser Origo.

Interessen dabbet av

Encyclopaedia Britannica la ut hele sitt leksikon på nett før jul, og ble nedrent av besøkende. Men siden har besøkstallene dalt, og Britannica.com håper nå på å gjenoppfriske interessen med å utvide til det håndholdte markedet.

Get local

Britannica har intensivert nettsatsingen sin i det siste, og lanserer også en nye programvarepakke med navnet ”Get Local”, opplyser Origo. Denne tjenesten skal bruke GPS til å gi mobile nettbrukere lokasjonstilpasset innhold fra Britannica og dens partnere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse