Annonse


Pengetørke senker vekst

En naturlig følge av prisraset på IT-aksjer er at investorene blir mer påholdne på kapital til nye IT-prosjekter.

Terje Mikalsen i Venturos-gruppen, som også er engasjert i IT Fornebu, regner med at et mer langvarig verdifall vil kunne sinke enkelte oppstartprosjekter.

Gode prosjekter sinkes
– Det er selvsagt at investorer blir mer forsiktig med pengene sine etter et slikt kursfall. Dessverre vil dette også gå ut over gode prosjekter, som vil få større problemer med å skaffe kapital. Men det vil være midlertidig. Etter en viss tid vil investorene igjen lete etter de gode ideene. Resultatet vil med andre ord kunne bli at det tar lengre tid å få prosjekter ut av startgropa, sier Mikalsen.

IT-Fornebu
Han regner ikke med at IT Fornebu vil bli berørt i særlig grad av et eventuelt langvarig fall i verdien på IT-aksjer.

Annonse
– Noen prosjekter vil kanskje kunne gå noe langsommere, men dette berører ikke konseptet. Nøkkelfaktorer for IT Fornebu er å skape et miljø for innovative mennesker, for å ta vare på mennesker og gi dem utviklingsmuligheter innenfor et system. Det er også viktig å skape et fyrtårn eller tre på Fornebu, der det første kan være IT Fornebu Knowation (tidligere Multimedia Læring – MML).

Tjenester taper
Han tror de største problemene vil møte bedrifter som ønsker å presentere tjenester på nett. De som ikke har en egen innovativ teknologi i bunnen.

– Det har vært fokusert sterkt på fordelen ved å være først på nett med tjenester, uten at det knyttes til eksisterende produkter. Dette er en forretningside som baserer seg på å komme først ut og oppnå markedsmakt. I dette råtteracet vil det være en og annen vinner, men flest tapere. Er man ikke vinner her, er en mulig lykkelig utgang for investorene at selskapet blir kjøpt av vinneren, sier Mikalsen.

Han mener selskaper som har tilknytning til etablert distribusjonsvirksomhet også vil gjøre det bedre på nett.
– Dette gjelder særlig for selskaper som skal drive e-handel på nettet.

Utrygge monopoler på nett
Forskjellen mellom Internett som arena og tradisjonell industri og handel, er at det er mulig for nystartede selskaper fra hvorsomhelst til å lykkes. Første tjeneste som etableres innenfor ett segment kan etablere et tilnærmet monopol, men Terje Mikalsen mener det ikke gir den tradisjonelle tryggheten som monopolene er vant til.

– Nette kan være monopoliserende på den måten at vinneren tar alt, men det skal så lite til å velte monopolet. Se bare på forholdet mellom Linux og Microsoft. Mange lette lenge etter en vinkel å angripe Microsoft fra, og det ble Linux via Internett som klarte å slå inn en kile.

Jeg tror vi vil se at Linux vil grave mer av kundebasen til Microsoft enn Gates vil like å tenke seg i dag, sier Mikalsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse