Annonse


– Børskrakk er ikke farlig

E-biz lanserer seg som Norges første spesialmagasin for elektronisk handel og forretningsvirksomhet.

– Utviklingen av den nye nettøkonomien blir verken påvirket av børskrakk eller renteøkninger, sier sjefredaktør Egil Wettre-Johnsen og fagredaktør Anders Hellebust.

Vil være brobygger
I sin pressemelding gjør magasinet seg blant annet til ”tals-blad” for et tettere samarbeid mellom høyskolemiljøene, næringslivet og myndighetene..
– Hvis ikke vil Norge tape i konkurransen, hevder redaktørene.

– Myndighetene må også tilpasse skatter og avgifter til den nye økonomien for å unngå utflytting av bedrifter og hjerneflukt, mener Wettre-Johnsen og Hellebust.

Annonse
De sier også at bladet ønsker å være brobygger mellom næringslivet og høyskolemiljøene

Gutteklubben Grei et hinder
Blant flere temaer i første utgave av e-biz rettes søkelyset på hvordan “gutteklubben Grei”-mentaliteten i Norge utelukker vanlige folk på å bli med på lukrative investeringer. Du kan også lese om hvordan gründere skal lykkes på Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse