datanerd

Annonse


Nordnorske PC-sinker

datanerdDette avslører en landsomfattende undersøkelse om folks medievaner Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Statistisk Sentralbyrå og Norsk Journalistlag.

Tekno-sinker
Den nordnorske befolkningen er langt mindre flinke til å ta i bruk ny teknologi enn sine sør-norske brødre og søstre, melder avisen Nordlys.

Mens ”bare” 56 prosent av nordlendingene har PC, er landsgjennomsnittet 67 prosent. Og mens 54 prosent av nordboerne bruker datamaskinen ukentlig ligger landsgjennomsnittet på 62 prosent. Oslo og Akershus ligger på topp, der hele 71 prosent av innbyggerne bruker PC ukentlig.

Tilgangen til PC på skolen er også dårligere i Nord-Norge: 9 prosent bruker PC i løpet av en uke på skolen. Landsgjennomsnittet er 12 prosent. Trøndelag er her på topp med sine 18 prosent.

Annonse
– Ser ikke nytteverdi
Samtidig kan man mistenke nordlendingen for ikke å ha sett nytten av Internett – ennå.

26 prosent av befolkningen i Nord-Norge er ute og surfer minst en gang i uken. Her er landsgjennomsnittet 35 prosent, mens Oslo/Akershus er på topp med sin 46 prosent.

– Mye er knyttet til vår livsform. Folk i utkantene og folk uten utdanning ser ikke nytteverdien i PC, sier sosiologistipendiat Gunn-Tove Minde ved Universitetet i Tromsø til avisen Nordlys.

TV og mannfolkblad
Statistikken viser imidlertid at nordlendingene er om lag dobbelt så ivrige lokalavisabonnenter – selv om lesetiden per avis nødvendigvis går noe ned i forhold til resten av landet.

Folk i nord er også mer glad i fjernsyn. Det gjelder også såkalte mannfolkblader.

Sosiologen mener dette kan forklares med at Nord-Norge langt fra er noen urbanisert landsdel, og at jakt, fisk og friluftsliv er populære aktiviteter. Men hun vil ikke være med på at det er porno som trekker opp gjennomsnittet.

– Nei, jeg velger å tro at men i Nord-Norge ikke leser mer porno enn andre menn i Norge, sier Minde, som legger til:

– Man må ikke stole blindt på statistikkene. Jeg tror ikke det er så store forskjeller mellom oss her i nord og folk andre steder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse