Annonse


Legger til rette for børsnotering

Samferdselsdepartementet og Telenor har valgt hovedtilretteleggere for å sende Telenor på børs.

Det blir lagt opp til bred deltagelse i det norske aksjesalget.
Goldman Sachs og DnB Markets er valgt som hovedtilretteleggere av transaksjonen (joint global coordinators). Salget av aksjer i Norge vil ha DnB Markets og Christiania Markets som hovedtilretteleggere.

Flere meglere
Det vil senere bli valgt flere meglerhus internasjonalt og i Norge for å bistå med salget De ledende tilretteleggerne er valgt ut allerede nå, for å gjøre det mulig å gjennomføre en børsnotering i løpet av annet halvår i år, forutsatt Regjeringens og Stortingets godkjennelse, samt vurdering av markedsforholdene, heter det i en melding fra Telenor.

Valgene er avhengig av at Regjeringen og Stortinget vedtar at Telenor skal børsnoteres.

Annonse


Det er avtalt en godtgjørelse på 1,50 prosent av transaksjonsprovenyet for tilretteleggingen av transaksjonen. Av dette er 0,15 prosent en bonus som kan bli utbetalt etter en vellykket transaksjon.

Telenor har dessuten oppnevnt Lazard som selskapets finansielle rådgiver i forbindelse med børsnoteringsprosessen.

Annonse